Kontakt

Slik kommer du i kontakt med NAV

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30)

Besøksadresse:
Stormarkedet på Flisa (3. etasje), Kaffegata 23
Mulighet for selvbetjening ved publikums-pc mandag til fredag fra kl. 9:00 til 14:30

Åpent for drop-in samtaler:
Mandag og torsdag kl. 12:00–14:00

For de som bor i Grue og Våler vil det være mulig å gjennomføre planlagte samtaler i den kommunen de bor, dette må avklares på forhånd

Søk sosialhjelp på nett

Du kan nå søke om økonomisk sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Slik søker du sosialhjelp på nett

Økonomisk stønad (sosialhjelp) etter sosialtjenesteloven skal sikre at kommunens innbyggere har tilstrekkelige midler til livsopphold. Økonomisk sosialhjelp ytes til personer som selv har utnyttet og vurdert alle andre muligheter til å forsørge seg selv.

Målsettingen for den økonomiske sosialhjelpen er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen. Når du henvender deg til oss, skal du bli møtt med respekt og tillit.

Hvem kan få økonomisk sosialhjelp?

Hvis du oppholder deg i kommunen og ikke klarer å forsørge deg og din familie gjennom arbeid, økonomiske rettigheter eller egne midler, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold fra NAV. Før du har rett til stønad, må du ha utnyttet alle andre økonomiske muligheter. Dette kan for eksempel være arbeidsinntekt, trygde- og stønadsrettigheter, studielån, rett til underhold og realisering av egen formue.
Dessuten må du ha foretatt nødvendige utgiftsreduksjoner, det vil si at utgiftene er tilpasset en levestandard på et rimelig og nøkternt nivå. 

Økonomisk stønad er ment å sikre økonomien midlertidig, og skal bidra til at du blir selvhjulpen. For å styrke den enkeltes muligheter til å bli selvforsørget skal NAV stille vilkår til unge under 30 år. Dette kan være arbeidspraksis eller annen form for kvalifisering.

Du kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter.

Søk digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Lenke til digital søknad her

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden.

Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Før NAV kan behandle søknaden din må vi ha informasjon om:

 • Lønnsslipp (3 siste måneder)
 • Skattemelding
 • Bostøtte
 • Andre inntekter
 • Formue: Hytte, bil, campingvogn eller bankinnskudd
 • Verdipapirer og kontoutdrag for 3 siste måneder
 • Husleie
 • Renter og avdrag av boliglån
 • Strømforbruk
 • Annen oppvarming
 • Kommunale avgifter
 • Innbo- og boligforsikring
 • Andre faste utgifter

Dersom dokumentasjon og opplysninger mangler blir søknaden sendt tilbake. For søkere som er aktive arbeidsledige og får oppfølging fra NAV, settes det krav til å stå tilmeldt NAV som arbeidssøker og sende meldekort.

Søknader med nødvendige opplysninger og dokumentasjon besvares innen fire uker. Økonomisk sosialhjelp kan gis fra og med den dagen du søkte. Du kan klage på vedtaket, hvis du er misfornøyd. Klagefristen er tre uker. Dersom du ikke får medhold etter ny vurdering, oversendes klagen til Fylkesmannen.

Mer informasjon

Les mer om økonomisk sosialhjelp her (lenke til NAV)

Raskere svar med digital postkasse

For å få svar raskest mulig, anbefaler vi at du oppretter digital postkasse. Digital postkasse er gratis.

Når du har digital postkasse, vil du motta brevet kun minutter etter at saksbehandleren har skrevet brevet ferdig.

Du velger selv hvilken postkasse du ønsker å bruke, enten Digipost eller e-Boks. Les hvordan du oppretter en digital postkasse her: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke