Kontakt

Slik kommer du i kontakt med NAV

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30)

Besøksadresse:
Stormarkedet på Flisa (3. etasje), Kaffegata 23
Mulighet for selvbetjening ved publikums-pc mandag til fredag fra kl. 9:00 til 14:30

Åpent for drop-in samtaler:
Mandag og torsdag kl. 12:00–14:00

For de som bor i Grue og Våler vil det være mulig å gjennomføre planlagte samtaler i den kommunen de bor, dette må avklares på forhånd

Ungdom og aktivitet

Det er et mål å fange opp ungdom under 30 år for at du skal komme i jobb eller utdanning.

NAV jobber for å få ungdom ut i arbeid og utdanning

Unge under 30 år er en prioritert gruppe i NAV. Målet er å fange opp ungdom, kartlegge og avklare oppfølgingsbehovet så raskt som mulig for at du skal komme i jobb eller utdanning.

Noen ganger krever dette samhandling med flere instanser. NAV samarbeider blant annet med psykisk helse- og rusteam i kommunen, oppfølgingstjenesten og arbeidsgivere. Fokuset er å få unge under 30 år raskt tilbake i utdanning eller arbeid.

Mer informasjon

Du kan registere deg her (lenke til NAV)

NAV kan hjelpe deg med spørsmål som angår jobb, skole, tilrettelegging, økonomi og bolig.

Raskere svar med digital postkasse

For å få svar raskest mulig, anbefaler vi at du oppretter digital postkasse. Digital postkasse er gratis.

Når du har digital postkasse, vil du motta brevet kun minutter etter at saksbehandleren har skrevet brevet ferdig.

Du velger selv hvilken postkasse du ønsker å bruke, enten Digipost eller e-Boks. Les hvordan du oppretter en digital postkasse her: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke