Kontakt

Daglig leder:

Gunn Elin Krav Bakke 

Mobil: 91698774
 

Søknad sendes:

Tildelingskontoret
Grue kommune
Postboks 173
2261 Kirkenær

 

Dagtilbud for personer med kognitiv svikt / demens

Hjemmebaserte tjenester organiserer dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet kalles Dagsenteret. Tilbudet er tiltenkt personer som er relativt fysisk friske og kan delta på ulike aktiviteter.

Demens

Dagsenteret er åpent:

 • Tirsdag
 • Torsdag
 • Fredag ulik uke

Dagsenteret har tilholdssted på Soltun vestre del, bak Grue Helsetun.


Hva skjer på dagsenteret:

 • Fysisk aktivitet som stoltrim
 • Gå tur (alle kan delta)
 • Sang og musikk
 • Lesestunder
 • Hobbyaktiviteter
 • Bake
 • Lage mat
 • Snekkeri
 • Aktiviteter følger årets gang

 

Transport:

 • Brukere blir hentet og kjørt hjem av de ansatte på dagsenteret.

 

Måltider:

 • Frokost og middag.

 

Pris pr. dag:

 • Kr 98,00.

 

Søknad sendes til:
 

Tildelingskontoret
Grue kommune
Postboks 173
2261 Kirkenær

 

Ved spørsmål, kontakt daglig leder:

 • Gunn Elin Krav Bakke  Mobil: 91698774
  eller
 • Synnøve Moland           Mobil: 91713369


   
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke