Hverdagsrehabilitering

Hva er hverdagsrehabilitering?

Tidsavgrenset rehabilitering (4 uker), hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.

Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig for å mestre din hverdag.
Målene du har satt deg vil være utgangspunkt for rehabiliteringen. Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine. Intensiteten avtar i takt med at du forbedrer din funksjon.

Tverrfaglig team

Et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut og ergoterapeut som samarbeider med hjemmetjenesten. Vi ønsker å bidra til at du kan nå dine mål.

Kriterier for tildeling

Mestring gir muligheter!
Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

  • Søkere i alle aldre, som risikerer eller har funksjonsnedsettelse i minst en aktivitet i hverdagen.
  • Søkere som er motiverte og forstår instrukser
  • Søkere som har samtykkekompetanse
  • Søkere som bor hjemme
  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller døgnrehabilitering med behov for oppfølging hjemme.

Forventninger

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå målene jobber vi tett sammen en avtalt periode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis.

Hva forventer vi av deg?

Du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Deg som har hatt fall i funksjon og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen.

Søke helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune

Tren selv hjemme

Helsedirektoratet har laget kurs i fallforebyggende trening og aktiviteter for eldre. Gjennom kurset "BASIS hjemmetrening" får du kunnskap om hvorfor det er så viktig å trene, hvordan du kan drive fallforebyggende trening på egenhånd, og du får forslag til øvelser du kan gjøre. 

Det er viktig at du tar kurset først for å lære riktig trening, før du går over på selve øvelsene. Lenke til kurset finner du her: https://www.basis-fallforebygging.no/basis-hjemmetrening

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke