Er du opptatt av saker som angår eldre?

Fra høsten skal det velges nytt eldreråd for kommende kommunestyreperiode.

En gruppe med eldre mennesker

Vil du være med å gi administrasjonen og politikere råd i saker som angår eldre? Meld deg som kandidat da vel!

Rådet velges etter at nytt kommunestyre er konstituert til høsten.
Det skal bestå av 3 representanter og to vararepresentanter. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Det gjennomføres 6 møter årlig. Rådsrepresentanter gis tilbud om å delta på KS folkevalgtprogram sammen med øvrige folkevalgte i kommunen. Rådet har sekretærressurs fra administrasjonen og gis nødvendig opplæring i kommunens systemer, saksgang m.m.

Rådsmedlemmer vil bli invitert til å representere kommunen i ulike forum avholdt av organisasjoner og offentlige etater. Medlemmene godtgjøres i henhold til Forskrift om folkevalgte sine arbeidsvilkår, Grue kommune, Innlandet.

Forslag til kandidater sendes Grue kommune, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær eller post@grue.kommune.no. Alle forslag merkes med «eldreråd». Frist for innsending av forslag: Onsdag 13. september 2023.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke