Er du opptatt av saker som angår personer med funksjonsnedsettelser eller helseutfordringer?

Fra høsten skal det velges nytt råd for personer med funksjonsnedsettelser for kommende kommunestyreperiode.

Mennesker som samhandler rundy et bord

Vil du være med å gi administrasjonen og politikere råd i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser? Meld deg som kandidat da vel!

Rådet velges etter at nytt kommunestyre er konstituert til høsten.

Det skal bestå av 3 representanter og to vararepresentanter. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet for personer med funksjonsnedsettelser er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser.

Det gjennomføres 6 møter årlig. Rådsrepresentanter gis tilbud om å delta på KS folkevalgtprogram sammen med øvrige folkevalgte i kommunen. Rådet har sekretærressurs fra administrasjonen og gis nødvendig opplæring i kommunens systemer, saksgang m.m.

Rådsmedlemmer vil bli invitert til å representere kommunen i ulike forum avholdt av organisasjoner og offentlige etater. Medlemmene godtgjøres i henhold til Forskrift om folkevalgte sine arbeidsvilkår, Grue kommune, Innlandet.

Forslag til kandidater sendes Grue kommune, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær eller post@grue.kommune.no. Alle forslag merkes med «råd for personer med funksjonsnedsettelser». Frist for innsending av forslag: Onsdag 13. september 2023.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke