Betaling for helse- og omsorgstjenester

Her er en oversikt over hva helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune koster.

Priser for tjenester

Se vedlagte dokumenter:

 • Egenandeler Helse/omsorg (klikk på lenke for dokument)

  • Praktisk bistand og hjemmehjelp
  • Kommunal trygghetsalarm
  • Middag og matombringing
  • Opphold i dagsenter eller institusjon
 • Egenandel for opphold i Grue sykehjem (klikk på lenke for dokument)

  • Avlastningsopphold
  • Dag- og nattopphold
  • Korttidsopphold
  • Langtidsopphold
 • Husleie og servicepakker (klikk på lenke for dokument)

  • Trygdebolig
  • Omsorgsbolig med hjemmetjeneste
  • Omsorgsbolig med heldøgns tjenester (HDO)
  • Servicepakke mat (alle måltider)
  • Servicepakke tøyvask
  • Servicepakke leie av tekstiler
  • Servicepakke reperasjon av tøy

Slik søker du

Her kan du søke om helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke