Kontakt

Telefon: 916 27 053 (Kirkenær)
Send e-post til biblioteket

Åpningstider

Hovedbiblioteket
Rådhusplassen 2, Kirkenær

 • Man-fre: 10:00-16:00
 • Tirs: 12:00-19:00*
  • *Selvbetjent fram til 12:00

Avdeling Grue Finnskog (filialen)
Røsslyngvegen 2, Svullrya
Send e-post til bibliotek-filialen

 • Tirs: 17:00-19:00
 • Følger skoleåret


Følg oss:

Facebook: Grue folkebibliotek
Instagram: gruebibliotek

Utlånsregler for Grue folkebibliotek

Her finner du regler for utlån av bøker, tidsskrifter og annet på biblioteket.

Barneavdelingen ved Grue folkebibliotek

Regler for utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket.
 • Du kan låne fritt ved alle folkebibliotek i Norge og levere tilbake på det bibliotek som passer deg.
 • Du kan be om lån fra andre bibliotek dersom det biblioteket du besøker ikke har det materialet du er ute etter.
 • Du må ha lånekort. Du kan få utstedt et lånekort som kan brukes i de fleste norske bibliotek.
 • Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.
 • Ved tap av kort utstedes nytt, mot et gebyr på kr 20,- (fra 18 år).
 • Oppdater din kontaktinformasjon (endre navn, adresse, telefonnr.) via MappaMi, Bibliofil-app eller kontakt biblioteket.
 • Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere eller lengre utlånstid.
 • Lån kan vanligvis fornyes. Det kan enten gjøres via internett eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 • Overskrider du lånetiden kan dette medføre gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.
 • Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.

Utlånstid

Bøker, lydbøker, musikk 4 uker
Tidsskrifter 4 uker
Video 2 uker
Språkkurs 8 uker

Erstatningskrav

Bøker og lydbøker voksen kr. 350,- til 700,-
Bøker og lydbøker barn kr. 200,- til 400,-
Tidsskrifter kr. 100,-
DVD/CD kr. 250,-

Språkkurs, mikrofilmer og medier relatert til lokalhistorie vurderes. Minstepris fra kr. 500,-.

Etter to purringer sendes erstatningskrav. I tillegg til erstatningskravet påløper et gebyr på kr. 100,-, dette opprettholdes etter at mediene er innlevert.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke