Vannverksrunden

Lett tilgjengelig løype i lett turterreng.

Turen

Vannverksrunden, også kalt mosjonsløypa, går fra Lindtjernet. Turen starter ved grinda til høyre for parkeringsplassen og går hovedsakelig langs sti, men også noe langs kjerreveg (gammel veg) og grusvei.

På runden treffer du «bjørkemenn» som av og til bytter antrekk og får nye sko. Tidlig morgen eller om kvelder kan du være heldig å se både rådyr og elg, fuglelåter kan høres hele dagen. Hvis du lurer på hvilken fugl du hører kan du laste ned appen Whatbird

Stimerke

Mange i nærområdet har hørt om og gått denne turstien. For tilreisende er ikke turstien så kjent, men den er forholdsvis lett tilgjengelig i lett turterreng. 

Lengde

2,8 km og er merket med blå og oransje brikker.

Terreng

Lett kupert i hovedsakelig åpen furuskog.

Rasteplass

Det er ikke utplassert krakker eller tilrettelagt med rasteplasser langs stien, men med litt fantasi så finner du plass for en liten rast eller pause. 

Parkering

Kjør Finnskogveien (Fylkesvei 201) østover ca. 3 km fra Kirkenær og ta av inn til venstre ved Lindtjernet (skiltet m/ Turstier.) Gode parkeringsmuligheter.

Annet

Postkassen med turbok for registering er plassert ca. midtveis i løypa.

Brosjyre

Last ned brosjyre om Vannverksunden her

Brosjyre kan også fås her:

  • Servicetorget Grue kommune
  • Kirkenær Sportsforretning
  • Finnskogen Turist- og Villmarksenter
  • Skaslien Gjestgiveri (turistinformasjon) 
  • Finnskogen Kro og Motell (turistinformasjon)

Bjørkemannen langs Vannverksrunden

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke