Innhold på siden

Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

 

Ungdomsrådet

Grue ungdomsråd er et organ av og for Grues barn og unge. Medlemmene er unge fra 8. trinn og opp til 20 år. Hvert klassetrinn ved Grue barne- og ungdomsskole fra 8.-10. trinn velger to representanter. I tillegg ønsker BUR medlemmer fra videregående skole.

Rådet velger selv styre som består av leder, nestleder og sekretær.I tillegg har rådet en voksen koordinator som står for det praktiske arbeidet rundt rådet.

Formål med rådet

Formålet med rådet er å fremme barns og unges interesser i nærmiljøet. Ungdomsrådet skal styrke og hjelpe barn og ungdommer i beslutningsprosessene i kommunen. Vi deltar en gang i året på et kommunestyremøte. Her opptrer vi som høringsorgan for kommunen i de saker som berører barn og ungdommer.

Ungdomsrådet planlegger og arrangerer også ulike dagsturer for barn og ungdom i Grue. 

Faste møter

Ungdomsrådet har møte 4 ganger i året.


 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke