Kontakt

Haakon Gjems, næringsrådgiver
Telefon: 62 94 20 55
Mobil: 918 66 236

For landbruksrelatert næring, kontakt Enhet for landbruk og teknikk (landbrukskontoret)
Telefon: 62 94 20 00

Næring i Grue

Grue kommune har et relativt allsidig og variert næringsliv. Det finnes betydelige bedrifter innen bygg og anlegg, industriproduksjon, varehandel, solavskjerming, salg, service og forlagsvirksomhet.

Jordbruk i Grue

Utbygging av fiber på Grue vestside

Telenor starter graving

Det er imponerende mange som har bestilt fiber på Grue vestside. Vi er nå oppe i ca. 65% bestillinger i hovedområdet på Grue vestside. Dette omfatter fibergraving til i første omgang over 350 husstander på vestsida.

Etablere virksomhet

Grue kommune ønsker både nye og etablerte bedrifter velkommen. Har du planer om å starte egen bedrift? Eller har du firma, og vurderer å flytte? Her er det tilrettelagt for nybygg og du vil oppleve å finne stabil, god arbeidskraft og lokalt samarbeid.
Ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Gjems på mobil 918 66 236.

Du finner også nyttig informasjon på nettsiden for næringslivet i Kongsvingerregionen:
Næringsweb for Kongsvingerregionen

Næringslivet i Grue

Mye av næringslivet i Grue er basert på produksjon og videreforedling av jord- og skogbruksprodukter.  De store, steinfrie jordbruksarealene langs Glomma blir hovedsakelig brukt til korn- og potetproduksjon. Grue er blant de to største potetkommunene i landet. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS er Nord-Europas største innen sin bransje. Sammen med kvalitetsprodukter fra de store skogene og det øvrige landbruket, gir dette grunnlaget for flere hundre arbeidsplasser innen videreforedling. Sagbruksvirksomhet, treimpregnering, lamellproduksjon og overflatebehandling av tre er eksempler på dette. 

Solør Bioenergi AS er ledende i landet på produksjon av bioenergi, slik som fjernvarme, bio-briketter og elektrisk strøm. 

Industri, bygg og anlegg, varehandel, transport, salg og service, jord- og skogbruk og kommunal tjenesteyting er blant de største næringene i Grue.   

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke