Utfasing av fasttelefoni

Fasttelefoni fases ut over hele landet. Telenor har varslet om nedleggelse av telefonsentraler i hele landet. Fra 15.12.2022 vil det ikke lenger være telefonsentraler i Grue.

Fasttelefonen fases ut i Norge

Det er kobbernettet som nå skal legges ned. Kobbernettet har hittil vært hovednettet for fasttelefoni og ADSL bredbånd. Som et ledd i moderniseringen av telenettet, har Telenor bestemt at kobbernettet skal fases helt ut innen utløpet av 2022.

Nedleggelse av sentraler i Grue

Telenor har varslet nedleggelse av følgende telefonsentraler i Grue:

Kommune Telefonsentral Nedleggingsdato Varslet dato
Grue Forkerudsæter 31.12.2019 21.03.2019
Grue Grue Finnskog (Svullrya) 15.12.2022 05.12.2019
Grue Grinder 15.12.2022 05.12.2019
Grue Kirkenær 15.12.2022 05.12.2019
Grue Lauvhaugen 31.12.2019 21.03.2019
Grue Namnå 15.12.2022 05.12.2019
Grue Rønåsen (Refset) 15.12.2022 05.12.2019

Fortsatt telefoni

Telenor har i flere år jobbet med å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger som mobil- og fibernett.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skriver på sine nettsider at dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet. Nkom følger utviklingen nøye og følger opp at Telenor tilbyr telefoni til alle husstander slik selskapet er forpliktet til, når kobbernettet fases ut.

Alle husstander som i dag har fasttelefoni/bredbåndstelefoni over kobberlinjen, og som mister telefontjenesten, skal få tilbud om en mobilbasert løsning eller bredbåndstelefoni over koaks eller fiber som erstatning.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke