Kommunalt næringsfond

Grue kommunale næringsfond skal benyttes til å støtte tiltak som kan fremme etablering og videreutvikle bedrifter for å skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst i kommunen.

Næringsfondet skal rettes mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

Det kan søkes om støtte til følgende:

  • Bedriftsutvikling: Etablererstipend, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser.
  • Investeringer i bedriften: Investeringer i spesialutstyr (ikke lett omsettelig). 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld, til aksjekapital eller til å dekke ordinær drift (inkludert lønnskostnader) av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet ved etablering av prosjektet.

Søknad og søknadsfrist

Alle søknader om støtte til Grue kommunes næringsfond skal fremmes via www.regionalforvaltning.no 

Søknaden skal inneholde forretningsplan, prosjektbeskrivelse med oversikt over aktiviteter og milepæler (dersom det er gjelder støtte til prosjekt), driftsbudsjett og investeringsbudsjett, samt regnskap (hvis det foreligger). 

Søknadsfrister: 15. april og 15. november hvert år
Søknader behandles løpende.

Se vedlagte dokumenter:

Covid-19 ekstraordinært næringsfond

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.

Tidligere tildelinger


 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke