Skatteoppkrever overføres til Skatteetaten

Etter 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Kontaktinformasjon

Overføring av oppgaver

Skatteoppkrever
Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet:

  • Innkreving av restskatt
  • Skatt til gode 
  • Tilleggsforskudd
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Motregning
  • Utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • Skatteattester
  • Konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten.

Kommunens rolle heretter blir kun ansvar for innkreving av kommunale krav. 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke