De som eventuelt har avtaler denne uken, blir hentet av saksbehandler ved avtalt dør. 
Det vil henge plakater med informasjon på rådhusets dører, samt med telefonnummer som kan brukes ved levering av pakker/post denne uken

Kontaktinformajson til de avdelingene som er bemannet denne uken 

 • Landbruk
  • Tlf. 47486714
 • Teknisk og eiendom
  • Tlf. 93492424
 • Beredskap
  • Tlf. 62942010

Helse og omsorg

 • Grue sykehjem
  • 1. etg. tlf. 48154860
  • 2. etg. tlf. 48202455
 • Heldøgnsbemannede omsorgsboliger
  • Tlf. 45618201
 • Hjemmetjenster
  • Tlf. 48191490
 • Tildelingskontoret
  • Tlf. 94003404
 • Hovedkjøkken
  • Tlf. 47469731
 • Miljøarbeidertjenesten
  • Tlf. 45632027