Kontakt

Kulturskolerektor:
Eva Vermundsberget
Mobil: 932 27 423

E-post:
kulturskolen@grue.kommune.no

Postadresse:
Grue kulturskole, Postboks 94, 2261 Kirkenær

Besøksadresse:
Grue barne- og ungdomsskole, Rådhusplassen 3, 2260 Kirkenær

Kart

Grue skole
Kirkenær

Grue kulturskole

Grue kulturskole tilbyr undervisning i piano, gitar, fiolin, solosang, billedkunst, teater og musikk grunnkurs (2.trinn). Vi kan i enkelte perioder også tilby undervisning i ukulele og band.

Kulturskole

Målgruppe

Målgruppa er barn og ungdom i Grue kommune, men ved ledige plasser kan også voksne få undervisning. Undervisningen foregår ved Grue barne- og ungdomsskole på ettermiddags- og kveldstid. Undervisningstiden varierer ut fra elevens nivå og forutsetninger. I noen fag er nødvendig materiell inkludert i prisen, i andre kan det stilles krav til at eleven selv skaffer materiell. Instrumenter kan leies gjennom kulturskolen, med unntak av piano.

Undervisningstilbud

Musikk grunnkurs

For barn på 2.trinn. Grunnleggende opplæring i musikk og rytme gjennom 
lek. Gruppeundervisning en gang pr. uke a 45 min.

Instrumental/vokal

Egeninnsats med øving hjemme er en forutsetning.

  • Solosang
  • Piano
  • Gitar
  • Fiolin/bratsj

Teater 

Fra 4. trinn. Opplæring i gruppe på maks. 15 elever en gang pr. uke a 60 min.

Bildekunst

Fra 2. trinn. Opplæring i gruppe på maks 7 elever en gang pr. uke a 45-60 min. 
Fargelære, komposisjon, tegning, maling, grafikk (linosnitt), skulptur, utstillinger

Priser

  • Musikk grunnkurs kr. 1007,- per semester 
  • Instrumental/vokal kr. 1361,- per semester 
  • Teater kr. 1361,- per semester 
  • Bildekunst kr. 1361,- per semester 
  • Instrumenter kan leies for kr. 350,- pr år

Det gis ikke søskenmoderasjon. Elevpenger faktureres pr halvår/semester. Med unntak av tidsbegrensede kurs som musikk grunnkurs, er du elev i kulturskolen til plassen sies opp skriftlig, på eget skjema. Ved manglende betaling mister du plassen. Hvis kulturskolen må avlyse mer enn to undervisningstimer per semester, gis det avslag i prisen. 

Utgifter til undervisningsmateriell kan komme i tillegg

Søknad om opptak

Søknad registreres via kulturskolens digitale fagsystem her

Lærere i kulturskolen

Piano: Aud Liæker Andersen, mobil 958 16 075

Teater: Eva Vermundsberget, mobil 932 27 423

Gitar: Jan Christian Gjems, mobil 995 16 873

Fiolin: Erik Skram Jensen, mobil 412 16 695

Bildekunst: Lars Teigum, mobil 982 40 479

Solosang: Eva Vermundsberget, mobil 932 27 423

UKM

Ung kultur møtes er Norges største kulturarrangement for ungdom. I Grue har vi i mange år arrangert egen lokalmønstring for ungdom fra 7.trinn og opp til 20 år, men i 2022 deltok vi i et felles UKM-arrangement for flere kommuner i Kongsvingerregionen. Dette kan også bli aktuelt framover. Arrangementet består av et utvalg workshoper, utstilling og show. Ungdommer er velkomne til å delta på workshop, på og bak scenen, som kunstnere, teknikere, filmskapere, forfattere og i planleggingen.
Kontaktperson i Grue er Eva Vermundsberget, eva.vermundsberget@grue.kommune.no

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke