Grue barne- og ungdomsskole (GBUS)

Grue har én skole: Grue barne- og ungdomsskole (GBUS). GBUS er en 1-10 skole med ca. 350 elever og ca 60 ansatte. Skolens visjon er «Kunnskap for framtida». Skolen er organisert med tre team.

Grue barne- og ungdomsskole (GBUS)

Skolerute og velkomstbrev

Visjon og mål

Vår visjon er: "Kunnskap for framtida", og målet er at skolen skal gjennkjennes av:

  1. Gode relasjoner elev - voksen
  2. Gode relasjoner elev - elev
  3. Høy kompetanse hos ansatte og riktig person til riktig fag
  4. Fleksible voksne med endringsvilje

Grue kommune vil at barne- og ungdomstida i Grue skal preges av omsorg, trivsel og læring. Skolen har nulltolleranse for mobbing og vi har fokus på at elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø.

Skolens handlingsplan baserer seg på Grue kommunes verdigrunnlag som oppsummeres i REAL: Raushet, Engasjement, Anerkjennelse og Likeverd. 

GBUS er leksebevisst

Grue barne- og ungdomsskole er en leksebevisst skole. Vi mener at øving er viktig for å bli god, og at vi må øve på det som trengs, for å bli bedre.

Start- og sluttider

Gjelder for skoleåret 2022/2023:

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-7. trinn 08.30-14.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-14.00 08.30-14.00
8.-10. trinn 08:30-14.30 08:30-14.00 08:30-14.00 08:30-14.00 08:30-14.00

Inndeling av skoledagen

Inndeling av skoledagen 1.-7. trinn

08.30-09.30 1. time
09.30-09.45 Friminutt
09.45-11.00 2. time
11.00-11.30 Mat/friminutt
11.30-12.30
(man, tors, fre)
3. time
11.30-13.00
(tirs, ons)
3. time
12.30-12.45
(man, tor, fre)
Friminutt
12.45-14.00
(man, tor, fre)
4. time

Inndeling av skoledagen 8.-10. trinn

08.30-10.00 1. time
10.00-10.15 Friminutt
10.15-11.15 2. time
11.15-11.45 Mat/friminutt
11.45-13.15 (man) 3. time
11.45-12.45 (tirs-fre) 3. time

13.15-13.30 (man)

12.45-13.00 (tirs-fre)

Friminutt
13.30-14.30
(man)
4. økt
13.00-14.00
(tir-fre)
4. time

Hvert trinn har egen base

Skolen er bygd på prinsippene om at hvert trinn har sin base som består av to undervisningsrom (klasserom), fellesareale og grupperom. Det er egne innganger til alle basene der elevene først kommer inn i en garderobe, tar av utesko/yttertøy og hele skolen er derfor "ren sone". I 2009 ble skolene i Grue slått sammen til én skole og skolen ble pusset opp.

Spesialrom

Skolen har spesialrom for mat og helse, naturfag, kunst- og håndverk og musikk/dans/drama. Vi bruker Gruehallen til kroppsøving. Skolen har en stor kantine hvor det selges mat 2 ganger i uken av valgfaggruppa.

Vi har et tett samarbeid med Grue folkebibliotek som ligger like ved skolen.

Telefonnummer til trinnene

Skjema

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke