Elevskader i skoletida

Hvilke regler gjelder når eleven skader seg på skolen, eller på veien til skolen?

Skade i skoletida eller på skoleveien

Dersom eleven skader seg på vei til og fra skolen, eller i skoletida, vil skolen skrive skademeldingsskjema.

Legebesøk

Hvis eleven må til lege eller lignede som følge av skaden, betaler foreldrede regningen og får dette refundert fra NAV.

Dersom det skulle oppstå hendelelser som av en eller annen grunn ikke blir registrert av skolen, ønsker skolen å få beskjed om dette.

Erstatning av briller

Grue barne- og ungdomsskole dekker opptil kr. 1500,- for briller som ødelagt ved uhell på skolen eller ved obligatoriske skolearrangementer. Kvittering for nye briller eller reparasjon må leveres skolen før erstatningen blir utbetalt.

 

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke