Kontakt

SFO-leder:
Beate Aurbekkholen
Telefon: 62 94 21 22
Mobil: 992 63 513

SFO
Telefon: 62 94 21 21
Mobil: 482 00 760

Åpningstider:
mandag-fredag
Kl. 06.45-08.30
Kl. 14.00-16.45* 
*(tir/ons fra 13.00)

Kart

Grue skole
Kirkenær

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen. Barn med spesielle behov kan få plass frem til 7. klasse.

Barn leker med biler

Åpningstider

SFO har åpent hver dag fra kl. 06.45 og fram til skolestart. Etter skoleslutt har vi åpent fram til kl. 16.45.

SFO holder åpent i høst- og vinterferien og alle planleggingsdagene på skolen, men holder stengt hele påske- og juleferien. I sommerferien stenger SFO de samme ukene som barnehagene, det vil si tre siste ukene i juli.

SFO-dagen består av tre enheter

Dagen er delt inn i tre enheter for å utvikle et brukervennlig tilbud. Vi har en flesibel løsning og hjelper til med å skreddersy plass når det er behov for det.

Endringer i foreldrebetaling til SFO

21. juni 2022 publisert Utdanningsdirektoratet en ny ordning for gratis SFO:

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-hosten-2022/

For oss i Grue kommune betyr dette gratis SFO-tilbud for elever på 1. og 2. trinn 2022/2023 etter følgende modell:

Tider

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

14.00 –16.00

x

 

 

x

x

13.00 –16.00

 

x

x

 

 

Priser

Full plass på SFO koster 3735,- pr mnd. Mat kommer i tillegg, 250 kr pr mnd.

Det må bestilles minst 6 enheter pr uke som til sammen utgjør 2 dager. Betaling for mat kommer i tillegg (gjelder enheten på morgenen og første enhet etter skoleslutt).

  • Enkeltplass koster kr 110,- (kjøp av plass for de som ikke har fast SFO-plass)
Enhet Tidspunkt Pris
1. enhet kl. 06.45-08.30 kr. 266,- 
2. enhet skoleslutt - 15.00 kr. 215,-
3. enhet kl. 15.00-16.45 kr. 266,- 

Moderasjon

28. mars 2022 publiserte Utdanningsdirektoratet nye moderasjonsordninger i SFO:

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/

Redusert foreldrebetaling
Det er redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til 4. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg er det gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov. Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. 

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris.

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.

Krav til dokumentasjon

For redusert foreldrebetaling 1.- 4.- trinn gjelder dette: For skoleåret 2023/2024 SKAL skattemelding for 2022 legges ved søknaden. Hvis det er endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen, må det i tillegg legges ved annen dokumentasjon.

Eksempel på tilleggsdokumentasjon:

* Lønnslipper

* Trygdeutbetalingsblanketter

* Arbeidsavklaringspenger

* Studentbevis/bekreftelse på studieplass

For søknader som gjelder for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov, må behovet dokumenteres. Dette må legges ved søknaden.

Slik søker du:

  • Skriftlig søknas til SFO v/Beate Aurbekkholen.
  • Søknaden må være inne før 1. august.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30 % for 2. barn og 100 % for øvrige søsken. 

Betaling for mat

Måltider koster kr. 250,- for full plass pr. måned.
Fokost kr. 3,- pr. dag og middag kr. 9,50 pr. dag.

SFO i skoleferier

SFO i skoleferier bestilles gjennom Visma. SFO sender ut påmeldingsskjema i god tid.
Betaling for SFO i skolens ferier kommer i tillegg til ordinær pris, kr. 247,- per dag. Måltider kr. 25,- per dag.

Søknad om SFO-plass

Søknadsfristen for SFO er 1. mai hvert år.

Søknad fylles ut digitalt på denne lenken

 

De som jobber på SFO skoleåret 2023/24

Beate C. Aurbekkholen, avd.leder

Benjamin Sweetlove, barne- og ungdomsarbeider

Gunn Mette Hveberg, barne- og ungdomsarbeider

Michael B. Holter

Stine Myrvold, barne- og ungdomsarbeider

Linda Delet, barne- og ungdomsarbeider

Lars Teigum, har tegning i SFO – tiden tirsdag, torsdag og fredag

Silje Frysjøenden, barne- og ungdomsarbeider

Martin Skasberg

Jan Christian Gjems

Maren Rendalen, lærling

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke