Kontakt

SFO-leder:
Beate Aurbekkholen
Telefon: 62 94 21 22
Mobil: 992 63 513

SFO
Telefon: 62 94 21 21
Mobil: 482 00 760

Åpningstider:
mandag-fredag
Kl. 06.45-08.30
Kl. 14.00-16.45* 
*(tir/ons fra 13.00)

Kart

Grue skole
Kirkenær

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen. Barn med spesielle behov kan få plass frem til 7. klasse.

Barn leker med biler

Åpningstider

SFO har åpent hver dag fra kl. 06.45 og fram til skolestart. Etter skoleslutt har vi åpent fram til kl. 16.45.

SFO holder åpent i høst- og vinterferien og alle planleggingsdagene på skolen, men holder stengt hele påske- og juleferien. I sommerferien stenger SFO de samme ukene som barnehagene, det vil si tre siste ukene i juli.

SFO-dagen består av tre enheter

Dagen er delt inn i tre enheter for å utvikle et brukervennlig tilbud. Vi har en flesibel løsning og hjelper til med å skreddersy plass når det er behov for det.

Endringer i foreldrebetaling til SFO

21. juni 2022 publisert Utdanningsdirektoratet en ny ordning for gratis SFO:

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-hosten-2022/

For oss i Grue kommune betyr dette gratis SFO-tilbud for elever på 1. trinn 2022/2023 etter følgende modell:

Tider

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

14.00 –16.00

x

 

 

x

x

13.00 –16.00

 

x

x

 

 

Priser

Full plass på SFO koster kr. 3490,- pr. måned. Mat kommer i tillegg, kr. 234,- pr. måned.

Det må bestilles minst 6 enheter pr uke som til sammen utgjør 2 dager. Betaling for mat kommer i tillegg (gjelder enheten på morgenen og første enhet etter skoleslutt).

  • Enkeltplass koster kr 103,- (kjøp av plass for de som ikke har fast SFO-plass)
Enhet Tidspunkt Pris
1. enhet kl. 06.45-08.30 kr. 249,- 
2. enhet skoleslutt - 15.00 kr. 200,-
3. enhet kl. 15.00-16.45 kr. 249,- 

Satsene ble vedtatt i kommunestyret 14.12.20. Satsene gjelder fra 01.01.21.

Moderasjon

28. mars 2022 publiserte Utdanningsdirektoratet nye moderasjonsordninger i SFO:

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/

Ta kontakt med oss på SFO for mer informasjon om dette.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30 % for 2. barn og 50 % for øvrige søsken. Det eldste barn regnes for 2. barn. 

Betaling for mat

Måltider koster kr. 234,- for full plass pr. måned.
Fokost kr. 3,- pr. dag og middag kr. 8,70 pr. dag.

SFO i skoleferier

SFO i skoleferier bestilles gjennom Visma. SFO sender ut påmeldingsskjema i god tid.
Betaling for SFO i skolens ferier kommer i tillegg til ordinær pris, kr. 231,- per dag. Måltider kr. 20,- per dag.

Søknad om SFO-plass

Søknadsfristen for SFO er 1. mai hvert år.

Søknad fylles ut digitalt på denne lenken

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke