Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne, både norskfødte og personer med utenlandsk bakgrunn, som har behov for grunnskoleopplæring, har lovfestet rett til dette.

Grue kommune har avtale med Åsnes opplæringssenter som vurderer behovene.

Åsnes opplæringssenter

Etter kartlegging og samtale vil det gis en anbefaling om et effektivt skoleløp. Dersom du er rettighetselev til videregående opplæring (5 år etter fullført grunnskole) er det fylket som har ansvar for opplæringen.

Åsnes opplæringssenter (ÅOS) tilbyr:

 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Spesialundervisning for voksne
 • Norskopplæring for norske innvandrere
 • Logopedi

Søknadsskjema for tjenestene finnes på nettsiden til Åsnes opplæringssenter

Grunnleggende ferdigheter

Kunnskapsløftet definerer følgende grunnleggende ferdigheter som gjelder for alle fag:

 • å kunne uttrykke seg muntlig
 • å kunne uttrykke seg skriftlig
 • å kunne lese
 • å kunne regne
 • å kunne bruke digitalt verktøy

Norsk

Elevene lærer å uttrykke seg muntlig og skriftlig i forskjellige sammenhenger og situasjoner. Norsk er et viktig redskap for å tilegne seg kunnskaper i alle fag.

Engelsk

Mål for engelskfaget er å utvikle bevissthet om kommunikasjonssituasjoner og engelsk språkbruk. Det er også fokus på å utvikle den enkeltes evne til å bruke engelsk muntlig og skriftlig, og stimulere til å samhandle med mennesker fra engelskspråklige land og andre kulturer.

Matematikk

Undervisningen bygger videre på det eleven kan. Det skal være sammenheng mellom faget og det eleven trenger å kunne i hverdagslivet. Undervisningen bygger faget opp ”stein på stein”, og de ulike delene omfatter:

 • Praktisk regning og bruk av de fire regningsartene
 • Tallforståelse med bokstavregning
 • Geometri og behandling av data
 • Grafisk framstilling og matematikk i dagliglivet

Samfunnsfag

Samfunnsfag omfatter historie, geografi og samfunnskunnskap. Opplæringen i faget har som mål at elevene utvikler og tilegner seg kunnskap om menneskenes liv og virksomhet i fortid og nåtid. Denne kunnskapen er grunnlag for aktivt å kunne påvirke samfunnet vi lever i.

Natur- og miljøfag

Undervisningen følger Kunnskapsløftet sine planer.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke