Knut Henriksen mottok åpenhetspris

Leder av økonomiavdelingen, Knut Henriksen, mottok åpenhetspris fra kommunestyret denne uken.

Økonomileder Knut HenriksenI begrunnelsen fra ordfører og kommunestyre heter det:

Politikerne har hatt mange møtepunkter med Knut Henriksen i økonomiavdelingen gjennom en krevende høst. Underveis i prosessen har han presentert nye tall og analyser i omleggingen til ny administrasjonsstruktur.

Knut har vært ærlig på at det har vært krevende, og han har måttet grave dypt for å finne gode svar. Han har vært tydelig på at dersom kommunestyret skal kunne gjøre gode vedtak, er åpenhet og gjennomsiktighet viktig. Samhandling mellom administrasjon og politikk har blitt nevnt mange ganger.

- Det er mange som er med å bidrar i dette arbeidet, men denne gangen var det Knut som mottok prisen, sier ordfører Rune Grenberg.

Åpenhet viktig

Kommunestyret i Grue har satt åpenhet på agendaen flere ganger i løpet av 2020. I juni ba kommunestyret om at kommunedirektøren skulle iverksette en verdiprosess for å sette fokus på verdigrunnlaget til kommunen (kommunestyrevedtak 051/20). Samtidig heter det i vedtaket at administrasjonen «[skal] sørge for en åpen og utviklingsorientert kultur i organisasjonen. Kommunestyret skal orienteres løpende om framdrift og resultater».

Da Grue kommune gikk til anskaffelse av nytt varslingssystem i september nevnte ordfører Rune Grenberg åpenhet på nytt:

- Vi har vedtatt en åpenhetskultur, og det er viktig å få en lavere terskel for å varsle. Det nye systemet passer veldig bra for oss, sier han.

Knut Henriksen mottok Åpenhetspris fra Kommunestyret

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Håvard Elvbakken