Borgelig vielse

Grue kommune ønsker alle som vil gifte seg borgerlig velkommen!

Gifteringer

Forberedelser

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Folkeregisteret utsteder prøvingsattesten, som gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. Attesten er gyldig i fire måneder etter utstedelsen.

Vielse i Grue kommune

Brudefolk som ønsker å vies i regi av Grue kommune, kan ta kontakt med Servicetorget på telefon 62 94 20 00 (9-14) eller e-post post@grue.kommune.no.

Ved henvendelse oppgis:

  • Navn på brudepar
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Ønsket lokalisering
  • Ønske om dato og tid

Kommunen tar kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vielsen finner sted. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. En eller begge av brudefolket må ha bostedsadresse i Grue kommune.

Hvor og når

I Grue kommune kan man gifte seg på rådhuset på fredager i tidsrommet kl. 10.00-15.00 og første lørdag i måneden i tidsrommet kl. 11.30-12.30.

Pris

Det tas ikke betalt for ordinære vigsler.

Vigselsmyndighet

Følgende personer har vigselsmyndighet i Grue kommune:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Kommunedirektør/rådmann (eller stedfortredende ved kommunedirektørens fravær)

Kommunene har hatt ansvar for borgerlige vigsler i Norge siden 2018.

Grue kommune ønsker alle som vil gifte seg borgerlig velkommen!
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Håvard Elvbakken