Sjekkliste flom

(8. juni 2020) Enhet for landbruk og teknikk tilbyr følgende sjekkliste for flom. Her er tips og råd til hva du kan gjøre for å sikre gjenstander og begrense skade på din og andres eiendom.

Grønt farenivå 8. juni

Sikre gjenstander

Sikre og flytte gjenstander bort fra utsatte steder.

 • Forbered deg på å måtte flytte dine verdisaker ut fra kjeller og evt. skaffe deg en pumpe. 
 • Har du båt, biler, campingvogn eller andre verdisaker i nærheten av elver, innsjøer og bekker, forbered deg på å måtte flytte dem på et mindre utsatt område.
 • Husk at løse gjenstander skal sikres: Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet og være en fare for endre. 
 • Gårdbrukere oppfordres å flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.
 • Forbered deg på å kunne tette dører og vinduer til kjeller for vann. 
 • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du skal på ferie.

Sikring

Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn. 

 • Kjøp inn sandsekker, fyll de trekvart fulle, ikke helt fulle. 
 • Lag dreneringskanaler.
 • Vurder ekstern hjelp. 
 • Ring forsikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker. 

Du kan også lese deg opp på NVE.no/flaum-og-skred

Hold avløpsveier åpne

 • Alle kan bidra til at bekker, veigrøfter, kulverter, rister er åpne og ikke går tett. Fjern store kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 • Adopter en kum, en rist og/eller en bekk i nærheten av hvor du bor. Med dette kan du bidra å redusere skader på din og naboene sine eiendom.

Begrense skade

Gjør det du kan for å begrense skade:

 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
 • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt.

Sørg for egen beredskap 

Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier etc. som kan forekomme ved flom og skredhendelser. 

Du finner flere tips på DSBs sin nettside www.sikkerhverdag.no

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke