Kommunal vei

Vi har vakttelefon fra 1. november til 1. mars. Ellers i året svarer vi i kontortiden.

snøbrøyting

Vakttelefon kommunal vei

Spørsmål angående vedlikehold på kommunal vei rettes til:

Enhet for landbruk og teknikk
Mobil: 404 16 864 

Vakttelefonen for kommunal vei i Grue har utvidet åpningstid 06.00-21.00 i perioden 1. november - 31. mars (gjelder også i helgene). Ellers i året er telefonen åpen 08.00-15.00.

Gravetillatelse

Alle som skal arbeide eller grave på eller ved kommunal veg skal søke om dette. En slik søknad må sendes i god før gravingen startes opp. For alt arbeid som skal utføres på kommunale veger og gater gjelder bestemmelsene i kommunens retningslinjer for graving. 

Grue kommune har vedtatt gebyr for saksbehandling, oppfølging og kontroll som følge av gravearbeidet.

Mer informasjon

Ved alt gravearbeid skal tiltakshaver undersøke om det ligger andre kabler og ledninger i grunnen. Dette for å unngå skade. I forbindelse med nyanlegg for kabler, vann- og avløpsledninger skal tiltakshaver koordinere sine planer med de kabel- og ledningseiere som har tillatelse til anlegg i kommunal veggrunn.

Det er i henhold til Veglovens § 57 ulovlig å grave i veg uten tillatelse fra vegmyndigheten. Om det oppdages at det er gravd på eller ved kommunal veg uten at det er omsøkt kan kommunen  kreve at gravearbeidet stanses inntil søknaden er sendt inn til kommunen og godkjent. 

Fiks gata mi / Fiks vegen min

Her kan du melde inn feil eller mangler som gjelder veien / vegen der du bor. Sakene behandles fortløpende.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke