Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00 (09.00-14.00)

Landbruk og teknikk
Mobil: 404 16 864 (06.00-21.00)
Vakttelefonen er åpen i perioden 1. november-1. mars

Lenker

Aksellaster og vogntoglengder på kommunale veger

Vi setter ned akseltrykket på kommunale veger under teleløsningen, når vegene tåler mindre belastning.

Grue kommunes vegnett er av varierende kvalitet både når det gjelder bæreevne og framkommelighet. Det er derfor utarbeidet en oversikt over alle kommunens veger hvor det vises tillatt akseltrykk og vogntoglengde. Denne oversikten finnes i Veglister for Innlandet. Der vil du også finne informasjon om dispensasjoner og andre aktuelle tema.    

Teleløsning og akseltrykk

Aksellastgrense
Under teleløsningen når vegene tåler mindre belastning, er det tillatt å sette ned akseltrykket i forhold til hva som står i veglistene. Jfr Forskrift om bruk av kjøretøy §5.14-2.

Det vil da bli satt inn annonse i avisene og vi informerer på denne siden. Hver veg vil bli skiltet med tillatt akseltrykk. Nedsatt akseltrykk gjelder til kommunen fjerner skiltene.

Dispensjon fra akseltrykkgrensene

Begrensningene som er listet i veglistene, og de nedsatte akseltrykkgrensene er fastsatt i forskrift, og kan bare fravikes ved at det gis dispensasjon. Slik dispensasjon kan gis i henhold til Forskrift om bruk av kjøretøy §5-14, og kan bare gis av Statens vegvesen. Søknad må derfor sendes Statens vegvesen til  spesialtransport.ost@vegvesen.no  

Det kan gis dispensasjon for rutegående persontransport, renovasjonsbil og bergingsbil. Det kan også gis dispensasjon for transport av gods som lett forringes eller ødelegges, som melk, ferskt slakt, dyrefor i tank, nødslakt og slaktemodne dyr.

Det gis ikke dispensasjon for last som kan deles, slik som f.eks tømmer og poteter. Jfr forskriftens 
§5-14.3.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke