Inn på tunet i Grue

Grue kommune har flere "Inn på tunet"-tilbydere som tilbyr meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel innenfor gårdsdrift.

- Inn på tunet er en av mine hjertesaker innenfor landbruksforvaltning, sier avdelingsleder samfunn Siv B. Thorshaug. 
Hun så potensialet i landbruksnæringen i Grue da hun tiltrådte i 2017. På dette tidspunktet kjøpte skolen tjenester fra Kongsvinger og Åsnes kommuner på dette fagfeltet.

Hva er Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak. Å bruke dyr i terapi eller arbeid med hagebruk er eksempler på konkrete oppgaver.

Ann Merete FurubergOppgavene skal være med på å forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Tre tilbydere i Grue

- Hovedfokuset må være å gi så mange som mulig en meningsfull hverdag med oppgaver de mestrer. Ved å legge til rette og gi de menneskene som trenger tilrettelegging igjennom skolen slik at de kan få seg en utdannelse og på sikt komme seg ut i arbeidslivet, sier Thorshaug.

I Grue er det tre tilbydere av Inn på tunet:

  • Tom Brauter
  • Merete Furuberg (bildet)
  • Elisabeth Høie Calmeyer

Ulike brukergrupper

Inn på tunet med Tom Brauter

- Tom Brauter (bildet) har i mange år hatt gode resultater med sitt prosjekt. Både Brauter og Merete Furuberg deltok på møte med Inn på tunet Norge og Inn på tunet Innlandet i 2018. Brauter og Furuberg var i samme prosess og begge to meldte seg på det første kurset som ble arrangert i regi av Inn på tunet.

Brauter og Furuberg favner forskjellige brukergrupper, og dette gjør at de utfyller hverandre i Inn på tunet-tilbudet i Grue kommune.

Brukergrupper

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

  • Barn- og unge
  • Mennesker med rusproblemer
  • Funksjonshemmede
  • Eldre og unge demente

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke