Klimabetinget avlingsskade i plante- og honningproduksjon

Søknadsskjema

Søknadsskjema levers in elektronisk via Altinn (klikk for lenke)

Søknadsfrister:

  • Erstatning etter avlingssvikt i plante- og honningproduksjon: 31. oktober 
  • Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner, herunder radioaktivitet: 6 måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført.

Dokumentasjon til søknaden

Dokumentasjon kan legges ved elektronisk eller sendes til kommunen på papir. Krav til dokumentasjon framgår av forskriften (se vedlagte lenke).

Ved elektronisk utfylling vil du få nærmere informasjon om vedlegg og dokumentasjon som forventes for den enkelte søknadstype.

Hvorfor skal skjemaet brukes? 

Opplysningene blir brukt til å betale ut erstatning etter klimabetinget avlingssvikt i plante- og husdyrproduksjon, erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke