Konsesjon

Her kan du finne nyttige opplysninger om forvaltning av landbrukseiendom.

Hva er konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv.

Fast eiendom er for eksempel bolighus, landbrukseiendom eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Søknadsskjemaer

Søknad om konsesjon må sendes inn på skjema om konsesjon som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet.

Skjema for søknad om konsesjon finner du her

Dersom ervervet er konsesjonsfritt må det sendes inn egenerklæring om konsesjon.

Skjema for erverv ved konsesjonsfrihet finner du her

 

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Håvard Elvbakken