Tilskudd for tiltak i beiteområder

Lag, foreninger og foretak kan levere søknad dersom de fyller vilkårene i forskriften. Søknadsfristen er 10. juli 2020

Geitene koser seg på beite

Hvem kan søke 

Lag, foreninger og foretak kan levere søknad dersom de fyller vilkårene i Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.
For å søke, må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206

Krav til vedlegg 

Ved faste installasjoner og vegetasjonsrydding skal tiltaket være tegnet inn på kart som følger søknaden. Opplysninger om berørte beitedyr, tiltaksbeskrivelse, kopi av avtaler/tillatelser og planer som gjelder for beitebruken i området (tiltaksplan, områdeplan, beitebruksplan mv.) er relevante vedlegg for enkelte tiltak.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes her:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 10. juli 2020

Mer informasjon

For mer informasjon, les Lokale retningslinjer for tilskudd for tiltak i beiteområder for Grue kommune 2020-2023

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke