Stor skogbrannfare

Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå grunnet stor skogbrannfare for deler av Østlandet. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild. Skogbrannfaren vil vedvare til det kommer tilstrekkelig med nedbør.

Skogbrannfare

Økt skogbrannfare kan skyldes flere faktorer, og det er viktig å forstå dem for å håndtere situasjonen effektivt. Hovedårsakene til økt skogbrannfare er tørke og mangel på nedbør. 

Menneskelig aktivitet er en annen faktor som bidrar til skogbrannfare. Uaktsomhet, som brenning av avfall eller bruk av åpen ild uten kontroll, kan raskt forårsake branner i skogområder. Feil bruk av griller, sigaretter og elektrisk utstyr kan også utilsiktet føre til brannspredning. 

Vi oppfordrer alle innbyggere til å være ekstra varsomme og oppmerksomme på brannfarer og mulige branntilløp. Husk alltid å varsle nødetatene ved observasjon av branntilløp og før du prøver å slukke brannen

 

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke