Innhold på siden

Kontakt

Solør renovasjon (SOR)

Telefon: 62 95 50 90
E-post: post@solorrenovasjon.no

Renovasjon

Solør renovasjon er et interkommunalt selskap som står for renovasjonen i Grue, Åsnes og Våler.

SOR

Grue kommune er medeier det interkommunale selskapet Solør Renovasjon IKS (SOR)

Ta kontakt med Solør Renovasjon ved spørsmål:

Renovasjon for hytter og fritidsboliger

Lenke til Solør renovasjon

Lenke til tømmekalender 
Legg inn adressen din under "Tømmekalender"

Innbyggerundersøkelse 

Hva synes du om tilbudet på gjenvinningsstasjonen?
Solør Renovasjon (SOR) ønsker innbyggernes tilbakemelding på hva de synes om tilbudet på gjenvinningsstasjonene i Våler, Grue og Åsnes, og legger i dag ut en innbyggerundersøkelse på sin nettside. Renovasjonsselskapet håper innbyggerne i de tre kommunene vil bruke muligheten til å gi sin tilbakemelding.

- SOR ønsker å være en effektiv og fremtidsrettet miljøbedrift. Vi ber derfor også om innbyggernes ønsker for fremtidens gjenvinningsstasjon(er), sier Ole Enok Skjellestad, daglig leder i SOR.
I tillegg til innbyggerundersøkelsen, vil SOR gjennomføre en undersøkelse blant brukerne på gjenvinningsstasjonene.
-Vi håper både næringslivskundene og de private som leverer avfall på gjenvinningsstasjonene vil sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen. Det er viktig for oss i SOR å få brukerne- og innbyggernes meninger om dagens og fremtidens tilbud på gjenvinningsstasjonene, sier Skjellestad som håper på stor oppslutning om undersøkelsen.

Undersøkelsen vil vare frem til søndag 2. april og legges ut både på renovasjonsselskapets nettside og facebook side, samt på kommunenes nettsider.

Link til undersøkelsen her: https://surveys.enalyzer.com?pid=r5m8dari

 

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Håvard Elvbakken