Kontakt

For spørsmål, kontakt:

Fallviltgruppa Grue
Telefon 906 85 862  

Viltforvalter Kristen Madshus
Telefon 990 04 434

Mattilsynet
Telefon 22 77 92 72  

Nødforing av rådyr

Det er forbudt å fore hjortevilt, men du kan få tillatelse til kortvarig nødforing ved å sende en søknad.

Rådyr
Vinteren kan være en vanskelig tid for rådyra, og mange steder er det nå krevende forhold med mye snø og minusgrader. 

Søk om tillatelse til foring

For å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fore hjortevilt i hele landet. Dispensasjon kan gis hvis du søker om tillatelse til nødforing. Rådyret er vårt minste hjortevilt.

Mattilsynet kan gi dispensasjon til nødforing i områder der det ikke er påvist smitte av CWD (skrantesjuke). I vårt område er det ikke påvist noen tilfeller. 

Søknadsskjema

For å få tillatelse til kortvarig nødforing må du søke Mattilsynet via landbrukskontoret i kommunen.

Bruk vedlagte skjema for å søke. Skjemaet kan også hentes i servicekontoret i Grue rådhus. 

Alle punkter i skjemaet må være utfylt! Husk kart. Søknadsskjema med kart som viser ønskede foringsplasser sendes til:

Grue kommune v/viltforvaltningen 
Postboks 94 
2261 Kirkenær
eller på e-post til Kristen A. Madshus

Godkjente foringsplasser skal ha tilsyn og overvåkes daglig. Oppdages skadde eller syke dyr skal fallviltgruppa kontaktes umiddelbart.

Noen råd

  • Ikke legg foringsplassen slik at dyra må krysse trafikkerte veier.
  • Rotfrukter som potet og gulrot er å foretrekke.
  • Kornavrens, havre og høy er mat rådyr setter pris på, men det kan være kraftig kost for rådyrene. Vær derfor forsiktige når dere benytter dette. Kun norskprodusert høy er tillatt.
  • Det er viktig at alt av frukt og grønnsaker som legges ut serveres i små biter.  
  • Pass på at muggent brød ikke legges ut.  
  • Det kan også felles trær av osp, selje eller rogn.
  • Et fint tiltak er å kjøre løyper eller tråkke spor slik at dyrene kan gå til og fra foringsplassen uten å bruke så mye energi.  

Foring av rådyr som det ikke er søkt om, eller har fått tillatelse fra Mattilsynet, er fortsatt forbudt!

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke