Takk for friheten!Blomst ved bautaen

Den 8. mai feirer vi frigjøringsdagen etter okkupasjon fra nazistene fra 1940 til 1945.

Men vi markerer også veterandagen, etter at denne ble etablert i 2011.

Like fra 2. verdenskrig og fram til i dag har over hundre tusen norske soldater bidratt til fred og stabilitet rundt om i verden. Derfor har 8. mai også blitt en dag for å takke både de som bidro, stort eller lite, i en kamp mot de truslene som finnes.

De som gjennom sitt mot, og kanskje særlig sin overbevisning, stått i kamper for oss alle.

Situasjonen i Europa i dag forteller oss at vi ikke kan ta noe for gitt, kampen fortsetter mot alt det som tar ifra mennesker muligheten til å leve frie og gode liv.

Det må vi som bor i Norge, særlig vi som kommer fra sterke demokratier og trygge samfunnsrammer, ta tyngre innover oss.

Arnulf Øverlands ord «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» må mer enn noen gang ansvarlig gjøre oss som samfunnsborgere, at demokrati og frihet trenger at vi er på vakt.

Forsvarskommisjonen har for noen dager siden levert sin rapport som tydelig peker på at vi alle er en del av totalforsvaret Norge trenger for framtiden.

Til alle veteraner, alle dere som har stått i kampene og til alle dere som fortsatt gjør det; Takk for friheten!

Ordfører Rune