Grue kommune bruker Acos Innsyn for automatisk å legge ut offentlige dokumenter. Her finner du postlister, dokumenter, møteplaner, sakslister og vedtak. Du kan få informasjon om saker du har inne til behandling, samt andre offentlige saker.

Iht til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd har du rett til innsyn i offentlige dokumenter.

Postliste

Her finner du kommunens offentlige postjournal

Innhold i postliste

Grue kommune sin postliste inneholder forvaltningens innkommende og utgående dokumenter. Kommunen publiserer dokumenter fra de arkivdelene som er offentlige og hvor dokumentet ikke er unntatt offentlighet med hjemmel i lov. Arkivdeler for elevsaker og personalsaker publiseres ikke. Noen dokumenter som ikke er unntatt offentlighet er ikke publisert for nedlasting.

Unntatt offentlighet og andre unntak

  • Er dokumentet unntatt med hjemmel i lov vil det være noen få journalopplysninger og ikke noe dokument på postlista. Det vises til hvilken hjemmel dokumentet er unntatt med.
  • Noen dokumenter som i hovedsak er offentlige, men kan inneholde personsensitive opplysninger (viser til Offentlegforskrifta § 7) publiseres ikke dokumentet på postlista. Her vil fulle journalopplysninger være publisert. Enkel bestilling av slike dokumenter ligger til rette og er beskrevet med rutine under Innsyn.

Hva skjer når du sender brev eller e-post til kommunen

All post, inngående/utgående brev og e-poster blir journalført i kommunen hvis de er en del av vår saksbehandling. All post som er offentlig kommer på postlista (unntak nevnt i Innhold i postliste). Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller gjennom andre kanaler.

Husk: E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer fram til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

Innsyn

Det kan søkes innsyn i alle dokumenter som ikke er publisert, men er offentlige

Dette gjør du ved å gå inn på dokumentet i postlista og velg ”bestill dokument”. Kommunen vil da behandle din søknad om innsyn etter gjeldende lover. Vi vil behandle bestillingen fortløpende og innen tre virkedager.

Slik ber du om innsyn

Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Innsynsbegjæring sendes til e-post eller til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær. Det er viktig at DokumentID, ArkivsakID, grunnlag for innsyn og avsender oppgis.

Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Innsynsbegjæringen vil bli behandlet individuelt og av saksbehandler. Innsynsbegjæringer skal helst komme til kommunen skriftlig per brev eller e-post, men det er lov å søke innsyn muntlig (Offentleglova § 28).

Frister

Behandling skal gis uten ubegrunnet opphold (2-3 dg). Gir vi ikke svar innen 5 dager etter av vi har mottatt forespørselen regnes forespørselen som avslått og vedkommende kan sende klage til fylkesmannen (Offentleglova. § 32).

Lover og forskrifter

Henvisning til gjeldende lover og forskrifter (fra Lovdata):

Det kan også være andre særlover som styrer innsynsretten som ikke er nevnt her.

Personvernfororordningen