Miljørettet helsevern i Solør

Miljørettet helsevern er en del av et interkommunalt samarbeid i Solør for kommunene Grue, Åsnes og Våler. Grue kommune er vertskommune.

Miljørettet helsevern tar prøver av badevannet. Her fra Hukusjøen

Oppdraget er å fremme helse og forebygge skade og sykdom. Arbeidet utføres både i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegen i Solør.

Våre arbeidsoppgaver

Miljørettet helsevern (MHV) omfatter forhold i omgivelsene og miljøet som har betydning for folks helse. Vi har blant annet følgende oppgaver:

  • Gir uttalelse til arealplaner og andre kommunale planer
  • Gir godkjenning og fører tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
  • Fører tilsyn og gir veiledning med offentlige bassenger, hotellbassenger og spa, etc.
  • Fører tilsyn og gir veiledning om forebygging av legionellasmitte.
  • Fører tilsyn med solstudioer, frisør- og hudpleiesalonger, tatovering- og hulltakingsvirksomheter.
  • Håndterer klage- og saksbehandling i forhold til miljømessige forhold som påvirker helsen som for eksempel støy, luktproblematikk, bruk av slam og dyrehold.
  • Gir råd vedrørende radon og inneklima.
  • Overvåker vannkvalitet og hygieniske forhold ved offentlige badeplasser.

Smittesporing

Skal du melde inn en smittet pasient?

Ring kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen på 477 86 572

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke