Oppdraget er å fremme helse og forebygge skade og sykdom. Arbeidet utføres både i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegen i Solør.

Våre arbeidsoppgaver

Miljørettet helsevern (MHV) omfatter forhold i omgivelsene og miljøet som har betydning for folks helse. Vi har blant annet følgende oppgaver:

  • Gir uttalelse til arealplaner og andre kommunale planer
  • Gir godkjenning og fører tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
  • Fører tilsyn og gir veiledning med offentlige bassenger, hotellbassenger og spa, etc.
  • Fører tilsyn og gir veiledning om forebygging av legionellasmitte.
  • Fører tilsyn med solstudioer, frisør- og hudpleiesalonger, tatovering- og hulltakingsvirksomheter.
  • Håndterer klage- og saksbehandling i forhold til miljømessige forhold som påvirker helsen som for eksempel støy, luktproblematikk, bruk av slam og dyrehold.
  • Gir råd vedrørende radon og inneklima.
  • Overvåker vannkvalitet og hygieniske forhold ved offentlige badeplasser.

Miljørettet helsevern består av:
Kommuneoverlege - Jan Ø. Lorgen
Helse- og miljøkonsulent - Jenny Thorkildsen

KONTAKTINFO:
Helse- og miljøkonsulent 48882058 / 62942000
Postadresse: Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær

E -post helse- og miljøkonsulent Jenny Thorkildsen: jenny.thorkildsen@grue.kommune.no
E-post til kommuneoverlege Jan Ø. Lorgen: jan-oyvind.lorgen@grue.kommune.no

Vi har kontortid på Grue rådhus på tirsdager.

Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelselovens kapittel 3