Åpningstider

SFO har åpent hver dag fra kl. 06.45 og fram til skolestart. Etter skoleslutt har vi åpent fram til kl. 16.45.

SFO holder åpent i høst- og vinterferien og alle planleggingsdagene på skolen, men holder stengt hele påske- og juleferien. I sommerferien stenger SFO de samme ukene som barnehagene, det vil si tre siste ukene i juli.

SFO-dagen består av tre enheter

Dagen er delt inn i tre enheter for å utvikle et brukervennlig tilbud. Vi har en flesibel løsning og hjelper til med å skreddersy plass når det er behov for det.

Endringer i foreldrebetaling til SFO

21. juni 2022 publisert Utdanningsdirektoratet en ny ordning for gratis SFO:

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-hosten-2022/

For oss i Grue kommune betyr dette gratis SFO-tilbud for elever på 1. og 2. trinn 2022/2023 etter følgende modell:

Tider
TiderMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
14.00 - 16.00xxx
13.00 - 16.00xx

Priser

Full plass på SFO koster 3735,- pr mnd. Mat kommer i tillegg, 250 kr pr mnd.

Det må bestilles minst 6 enheter pr uke som til sammen utgjør 2 dager. Betaling for mat kommer i tillegg (gjelder enheten på morgenen og første enhet etter skoleslutt).

 • Enkeltplass koster kr 110,- (kjøp av plass for de som ikke har fast SFO-plass)
Pris og enhet
EnhetTidspunktPris
1. enhet06.45 - 08.30266,-
2. enhetSkoleslutt - 15.00215,-
3. enhet15.00 - 16.45266,-

Moderasjon

28. mars 2022 publiserte Utdanningsdirektoratet nye moderasjonsordninger i SFO:

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/veileder-om-moderasjonsordninger-i-sfo/

Redusert foreldrebetaling

Det er redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til 4. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg er det gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov. Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. 

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris.

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.

Krav til dokumentasjon

For redusert foreldrebetaling 1.- 4.- trinn gjelder dette: For skoleåret 2023/2024 SKAL skattemelding for 2022 legges ved søknaden. Hvis det er endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen, må det i tillegg legges ved annen dokumentasjon. 

Eksempel på tilleggsdokumentasjon:

 • Lønnslipper
 • Trygdeutbetalingsblanketter
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

For søknader som gjelder for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov, må behovet dokumenteres. Dette må legges ved søknaden.

Slik søker du:

 • Skriftlig søknas til SFO v/Beate Aurbekkholen.
 • Søknaden må være inne før 1. august.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30 % for 2. barn og 100 % for øvrige søsken. 

Betaling for mat

Måltider koster kr. 250,- for full plass pr. måned.
Fokost kr. 3,- pr. dag og middag kr. 9,50 pr. dag.

SFO i skoleferier

SFO i skoleferier bestilles gjennom Visma. SFO sender ut påmeldingsskjema i god tid.
Betaling for SFO i skolens ferier kommer i tillegg til ordinær pris, kr. 247,- per dag. Måltider kr. 25,- per dag.

Søknad om SFO-plass

Søknadsfristen for SFO er 1. mai hvert år.

Søknad fylles ut digitalt på denne lenken

 

De som jobber på SFO skoleåret 2023/24

 • Beate C. Aurbekkholen, avd.leder
 • Benjamin Sweetlove, barne- og ungdomsarbeider
 • Gunn Mette Hveberg, barne- og ungdomsarbeider
 • Michael B. Holter
 • Stine Myrvold, barne- og ungdomsarbeider
 • Linda Delet, barne- og ungdomsarbeider
 • Lars Teigum, har tegning i SFO – tiden tirsdag, torsdag og fredag
 • Silje Frysjøenden, barne- og ungdomsarbeider
 • Martin Skasberg
 • Jan Christian Gjems
 • Maren Rendalen, lærling