Grue kommune har tatt i bruk nytt system for kommunikasjon og dialog med foresatte. Systemet heter Visma Flyt Skole og det benyttes foreløpig for skolen og SFO. Det jobbes med å få barnehagene inn i det samme systemet. 

Kommunikasjon mellom hjem og skole

All kommunikasjon med skolen og SFO, slik som meldinger, fraværsregistrering osv. skal nå foregå gjennom Visma Flyt Skole. Dagens rutiner for fraværsmelding og kontakt med skolen vil gå parallelt frem til høstferien 2019. Etter høstferien skal kun Visma Flyt Skole benyttes.

App og nettside

Foresatte har tilgang til Visma Flyt Skole via nett og app. Nettløsningen og foresatt-appen har forskjellige funksjoner.

Appen "Min skole - foresatt"

visma appAppen heter «Min skole - foresatt» og er levert fra Visma Software International AS. Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android. 

Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk, eller velge innlogging med Touch ID. 

Med appen kan du blant annet:

 • Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • Registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom
 • Se timeplan og informasjon knyttet til denne

Nettside og foreldreportal 

Adressen til Visma Flyt Skole på nett, er: skole.visma.com/grue 

Pålogging gjøres via ID-porten med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides.

I nettløsningen vil all funksjonalitet for foresatte være tilgjengelig. Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen. 

På nettsiden kan du blant annet:

 • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • Gi samtykker
 • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
 • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • Fylle ut søknader
 • Søke, si opp eller endre SFO-plass
 • Permisjon fra pliktig opplæring
 • Tilrettelegging under eksamen
 • Ulike typer fritak
 • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

For mer informasjon om appen eller foreldreportalene, se vedlagte temahefter.

Har du ikke Internett eller smarttelefon?

Foresatte som ikke har smarttelefon eller nettbrett kan få meldinger og varsler på e-post. Vi ber om at du informer skolen om dette så snart som mulig.