• Administrativ ledelse

  Rådhusplassen 2

  2260 Kirkenær

 • Bibliotek

  Rådhusplassen 2

  2260 Kirkenær

 • Grue barne- og ungdomsskole (GBUS)

  Grue skole

  Kirkenær

 • Skolefritidsordning (SFO)

  Grue Skole

  2260 Kirkenær

 • Solungen barnehage

  Sankt Olavs veg 1

  2260 Kirkenær

 • Solør barnevernstjeneste

  Rådhusgata 1

  2270 Flisa

 • Svullrya barnehage

  Rotnebergsvegen 37

  2256 Grue Finnskog