På bildet: Fra venstre på svensk side: Katarina Nordmark, Anna Grude (begge Länsstyrelsen Värmland) og Cecilia Sjödén (Torsby kommune). På norsk side: Thor Torp (Eidskog kommune), Haakon Gjems, Anita S. Goplen (begge Grue kommune) og Dag Arne Henriksen (Innlandet fylkeskommune). 
Foto: Agnete Bekkesletten, Grue kommune

EU-pris til prosjektet

Grue kommune får prisen sammen med flere andre for samarbeid over grensen om bredbånd.

Prisen ble delt ut i forbindelse med European Broadband Award 2022, som ble arrangert i Brüssel i slutten av september.

Dette er et arrangement som anerkjenner fremragende bredbåndsprosjekter i Europa.

Spesialpris

Piloten Grue kommune har vært med på, har fått navnet Broaden. Den fikk juryens spesialpris i kategorien innovative modeller for finansiering, næringsliv og investeringer.

- Vi er veldig glade og stolte over at vi har blitt tildelt juryens spesialpris og at piloten vår blir anerkjent på denne måten, sier bredbåndskoordinator i Torsby kommune Cecilia Sjödén.

Det er utfordrende å tilby bredbånd i distriktene både i Norge og Sverige, blant annet på grunn av de lange avstandene. Grenseområdet mellom Innlandet og Värmland har vanskelig terreng med både tett skog og svært liten bebyggelse, noe som igjen skaper store utfordringer.

Bredbånd til distriktene

Broaden-piloten er gjennomført innenfor Interreg Nordsjøprosjektet CORA, som blant annet handler om å gi distriktene digital infrastruktur.

I piloten har Torsby kommune lagt en fiberkabel på svensk side i innsjøen Røgden opp til norskegrensen. Denne har Grue kommune forlenget og Finnskogtoppen Velværehotell AS har  koblet seg til. Dermed har de fått tilgang til bredbånd og bredbåndstjenester fra Sverige.

Forhåpentligvis kan piloten vår inspirere andre land, regioner og kommuner med spredtbygde strøk i EU til å gjøre noe lignende. Samarbeid er nøkkelen til å løse bredbåndsutbygging i spredtbygde strøk, sier bredbåndskoordinator i Grue kommune.
Noen større juridiske begrensninger for å bygge fiber over en EU-grens finnes ikke, hvilket åpner for bredbåndsoperatører for å skapa større samarbeid over grenser med regioner og kommuner.

Mer informasjon

European Broadband Awards

Bredbåndskoordinator Haakon Gjems, 62942055, haakon.gjems@grue.kommune.no

 

Om prosjektet

Både Innlandet og Värmland er et tynt befolket område. I Innlandet har ikke alle innbyggere tilgang til bredbånd, spesielt i grenseområdet til Sverige. Interreg Nordsjøprosjektet CORA handler blant annet om å gi landsbygda digital infrastruktur. I piloten som ble utført innenfor prosjektet, har Torsby kommune trukket en fiberkabel i Røgden opp til den norske grensen, som nå Finnskogstoppen Velværehotell i Grue kommune har koblet seg til. Hotellet har med andre ord fått tilgang til bredbånd- og bredbåndstjenester fra Sverige.

Vi er veldig glade for at vi kan hjelpe Norge med å få bredbånd fra Sverige og håper at denne fiberforbindelsen vil gjøre det lettere for norske husholdninger og bedrifter langs grensen. Her er det lang avstand til nærmeste samfunn med fiber, og det er nettopp i tynt befolkede områder det er størst behov for en sikker internettforbindelse slik at bedrifter kan fortsette sin virksomhet, sier prosjektleder i Torsby kommune, Cecilia Sjödén.

En av lærdommene i prosjektet er at det ikke er store juridiske begrensninger for å bygge fiberbredbånd over en EU-grense. Det kan derimot fungere som en døråpner for kommuner i Norge og Sverige, samt for andre naboland i Europa til å etablere lignende løsninger.

Grenseoverskridende samarbeid

I prosjektet er det også gjennomført en pilot for å øke den digitale kompetansen blant eldre i befolkningen både i Innlandet og Värmland . I piloten som fikk navnet ”Mer digital”, hjalp unge mennesker eldre med å bruke digitale verktøy. Arbeidet har også bidratt positivt til en lang tradisjon for samarbeid mellom Innlandet og Värmland, som både norske og svenske representanter understreker verdien av. Det har spesielt vært viktig i en tid da samarbeidet over landegrensene har vært begrenset på grunn av Covid-19-pandemien.

Jeg brenner for samarbeid over landegrensene. Spesielt nå som grensen er stengt, er prosjektet og pilotene noe positivt for begge land og noe som har fungert bra til tross for pandemien, sier Cecilia.

Vi har alltid hatt et godt samarbeid med svenskene. Innen digital infrastruktur har det nå vært et tettere samarbeid. Värmland og Torsby kommune har kunnskap som vi har kunnet lære av, både når det gjelder fiber og mer digitale kompetanse, sier næringsrådgiver i Grue kommune, Haakon Gjems.

Rapport

En fersk rapport om de norske og svenske pilotene inneholder mer informasjon om arbeidet  

Om CORA

Interreg Nordsjøprosjektet CORA (COnnecting Remote Areas with digitalrastructure and services) handler blant annet om å gi landsbygda digital infrastruktur. 18 partnere fra 7 forskjellige land deltar.

Fra Norge: Grue kommune, Kongsvinger kommune, Eidskog kommune og Innlandet fylkeskommune.

Fra Sverige: Torsby kommune og Länsstyrelsen Värmland.