Lederteamet 

Leder teamOle Frode Mikkelsgård, kommunedirektør (rådmann)
Mobil: 994 04 890

Enhetsledere

Bent Sigbjørn Sæther, enhetsleder Samfunn
Telefon: 62 94 20 50
Mobil: 404 03 636

Tommy Seigerud, enhetsleder Oppvekst
Telefon: 62 94 21 05
Mobil: 400 34 866

Hege Nybakk Sjaatil, enhetsleder Hjemmebaserte tjenester
Mobil: 917 67 598

Mona Banken Breisjøberget, enhetsleder Sykehjem
Mobil: 901 99 876

Marianne Moland, enhetsleder Tilrettelagte tjenester
Mobil: 481 32 766

Stabssjefer

Amy Norstrøm, Økonomiavdelingen
Mobil: 92626890

Ellinor Bjerke, HR-avdelingen
Telefon: 62 94 20 19
Mobil: 412 20 948

Erik Otterdahl Møller, Utviklingsavdelingen
Telefon: 62 94 20 07
Mobil: 414 35 944

Organisasjonskart

Organisasjonskart pr. 1. april 2024

Organisasjonskart

Virksomhetsinformasjon

Organisasjonsnummer: 964 948 143
Kontonummer: 1503 38 97119