Grue ungdomsråd er et organ av og for Grues barn og unge. Medlemmene er unge fra 8. trinn og opp til 20 år. Hvert klassetrinn ved Grue barne- og ungdomsskole fra 8.-10. trinn velger to representanter. I tillegg ønsker BUR medlemmer fra videregående skole.

Rådet velger selv styre som består av leder, nestleder og sekretær.I tillegg har rådet en voksen koordinator som står for det praktiske arbeidet rundt rådet.

Formål med rådet

Formålet med rådet er å fremme barns og unges interesser i nærmiljøet. Ungdomsrådet skal styrke og hjelpe barn og ungdommer i beslutningsprosessene i kommunen. Vi deltar en gang i året på et kommunestyremøte. Her opptrer vi som høringsorgan for kommunen i de saker som berører barn og ungdommer.

Ungdomsrådet planlegger og arrangerer også ulike dagsturer for barn og ungdom i Grue. 

Faste møter

Ungdomsrådet har møte 4 ganger i året.