Spørsmål om faktura

Har du mottatt en faktura fra Grue kommune og har spørsmål vedrørende beløpet/grunnlaget? Ta kontakt med enheten som gir tjenesten du skal betale for. Servicetorget kan hjelpe deg å komme i kontakt med aktuell enhet i kommunen, telefon: 62 94 20 00 (9-14).

Kommunale gebyrer og priser

Eiendomsgebyrer

Grue kommune sender ut faktura på renovasjon, feiing og eiendomsskatt to ganger i året. Forfall er 20. mai og 20. november. Ta kontakt med økonomiavdelingen om du ønsker månedlig fakturering.

Kommunale eiendomsgebyrer følger eiendommen ved et eierskifte. Megler er ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Spørsmål vedrørende faktura på vann, avløp og septikk må rettes til GIVAS IKS. Telefon 62 87 42 00

Betaling og forfall

Har du spørsmål vedrørende betaling/forfall på faktura? Vi kan tilby månedlig fakturering. Ta kontakt med økonomiavdelingen for avtale, på e-post: okonomi@grue.kommune.no, eller ring sentralbordet telefon: 62 94 20 00 (9-14).

Kontonummeret til Grue kommune er: 1503.38.97127
Organisasjonsnummer: 964 948 143
IBAN: NO39 1503 38 97127
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Fakturaer som ikke blir betalt ved forfall følges opp av Lindorff.

Avtalegiro og eFaktura

Grue kommune tilbyr både avtalegiro og eFaktura. Slike avtaler kan du opprette selv og finne mer informasjon om i nettbanken din.