Krisesenteret er døgnåpent

På krisesenteret er det godt kvalifiserte ansatte med mye erfaring som er klar til å ta imot deg 24 timer i døgnet. Du vil bli tatt inn på en inntakssamtale så vi får et overblikk på situasjonen og om krisesenteret er det riktige tilbudet for akkurat deg. Du trenger ikke henvisning for å kontakte oss.

Krisesenteret ligger i Kongsvinger, og er et tilbud for innbyggere i Kongsvinger, Grue, Åsnes, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal som er utsatt for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner.

Tilbud på krisesenteret

  • Samtaler, råd og veiledning gjennom individuelle samtaler
  • Et midlertidig botilbud i en akuttfase
  • Foreldreveiledning
  • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted
  • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, som for eksempel advokat, NAV, Politi og andre

Ulike botilbud

Du kan bo på krisesenteret midlertidig hvis du har behov for det. Det gjelder også barna dine. Har du behov for samtale, kan du komme som dagbruker.

Vi vil stille deg spørsmål om hvem du er og hva som gjorde at du ønsket å oppsøke krisesenteret. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å snakke og hva du ønsker å si. Det eneste vi ber om aller først er noen få personopplysninger, samt avklare sikkerhetssituasjonen rundt deg. Dette gjør vi fordi vår viktigste oppgave er at du og de andre som oppholder seg hos oss er trygge.

Her vil du få tildelt et rom med kjøkkenkrok og TV. Toalett og dusj deles av to rom.

Krisesenteret har 4 rom for kvinner, 1 leilighet for menn og 1 leilighet for mennesker med handicap.

Det er gratis å bo på krisesenteret. Mat til eget bruk må kjøpes inn. Dagen du kommer kan du ha flyktet i en akutt situasjon og du har ikke hatt mulighet til å tatt med deg mat eller noe særlig av klær. Du vil kunne få et måltid her ved ankomst/ frokost til du får kjøpt inn mat selv. Ved henting av klær og andre eiendeler kan vi være behjelpelig med å kontakte politi for å få bistand til dette.

Hva skjer videre?

Du vil få tildelt en primærkontakt som vil følge deg litt ekstra opp under oppholdet hos oss.

På krisesenteret vil vi hjelpe deg med det du har behov for å kunne komme deg videre i livet ditt. For oss er det viktig å tenke hjelp til selvhjelp for at du skal kunne kjenne på å kunne ta tilbake styringen av ditt eget liv. Noen trenger kun en plass å bo til de finner et eget sted, noen trenger hjelp med til det økonomiske og ha kontakt med NAV, noen trenger å bli formidlet til advokat eller politi. Vi kan hjelpe deg med å avklare hva du trenger hjelp til.

Du kan bo på krisesenteret i en 4 ukers periode. I noen tilfeller trengs det noen flere uker. I denne perioden hjelper vi deg videre til det du ønsker selv.

Dagbruker

Hvis du ønsker samtale, råd og veiledning kan du komme som dagbruker, uten overnatting. Det kan være lurt å ringe på forhånd for å avtale tid så vi har mulighet til å sette av tid til spesielt deg. Du trenger ikke henvisning for å kontakte oss.

Men er det vold?

På krisesenteret stilles det ingen krav til hvilken type vold eller hvor alvorlig denne er for å få et tilbud (gjelder både dagbrukere og de som trenger et midlertidig botilbud).

Noen tenker at det ikke er «alvorlig nok» til å oppsøke et krisesenter. Men krisesentere i Norge gir et tilbud til alle mennesker som har opplevd vold, uavhengig av hvor lenge volden har vart, hvor alvorlig den oppleves, eller om den er fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk. Menneskehandel, tvangsekteskap er også med i definisjon om vold.

Tilbud til menn

Mange menn trenger også å bruke tilbudet til krisesenteret. Vi har en egen leilighet for menn om det er botilbud som er behovet. Vi tilbyr også individuelle samtaler og du kan også bruke oss som dagbruker for å få råd og veiledning over situasjonen du er i.

På krisesenteret vet vi at vold i parforhold og andre nære relasjoner også rammer menn.

Du som mann kan ta kontakt med oss for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Dette gjelder enten du som blir utsatt for fysisk vold som slag og spark, psykisk vold som trusler og trakassering, eller annen type vold i familien som menneskehandel, tvangsekteskap eller seksuell vold.

Hva kan vi tilby deg som mann?

  • Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler
  • Et midlertidig botilbud i en akuttfase
  • Foreldreveiledning
  • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted
  • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, som for eksempel advokat, NAV, Politi og andre

Du trenger ikke timeavtale for å komme hit, men kan være fint for deg å ta den telefonen hit i forkant så vi kan sette av tid til bare deg. Du trenger ikke henvisning for å kontakte oss.

Ansatte på krisesenteret kan veilede deg i å ta de valgene som er rett for deg. Det er du selv som bestemmer hva du trenger hjelp til og hva som er riktig beslutning for deg. Vi hjelper deg å sortere alternativer for å komme ut av en vanskelig situasjon.

Tilbud til barn med forelder

Å leve i en familie hvor det utøves vold, skader og skremmer barn. Det er like skadelig for et barn å være vitne til vold mot foreldre, som selv å utsettes for direkte vold. Barn som lever med vold i familien har økt risiko til å utvikle angst, depresjon, symptom på alvorlig traumatisering, lærevansker og atferdsvansker.

Det er ikke skadelig for barn å være på krisesenteret. Det er skadelig for barn å leve i familier med vold. Når du tar barnet ditt til krisesenteret tar du ansvar og beskytter barnet ditt. Å bo en periode på krisesenteret betyr at du skjermer både deg selv og barnet ditt fra vold og utrygghet.

Barna blir sett på som selvstendige brukere, med individuelle behov, som vi prøver å møte med støtte fra ansatte i samarbeid med forelder. Vi har barnefaglig ansvarlig som har som hovedoppgave å se til at barna på senteret har en så god livskvalitet som mulig, utfra den situasjonen de er i. De skal få den oppfølgingen de har behov for, og så snart som mulig ønsker vi at barna skal kunne fortsette i barnehage og skole.

Vold mot eldre

Overgrep mot eldre skjer ofte av personer som står vedkommende nær. Overgrep mot eldre omfatter fysiske, psykiske, økonomiske, seksuelle og strukturelle overgrep. Overgrepene blir begått av personer som den eldre har tillitt til, og som de ofte er avhengig av. Det kan være ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær.