Turen

Finnevegen er en godt opptråkket og merket sti. Langs ruta finner du blant annet "hvilesteinen". Her hvilte de som gikk langs Finnevegen med tunge bør. 

BrutjernskoiaUnderveis er det også vidunderlig utsikt over Frysjøen før du kommer til Brutjernet og Brutjernskoia, en vakker plass og godt egnet for en rast. 

Skasberget er Grues nest høyeste topp (581 moh). Selve toppen er skogbevokst og flat, derfor er utsikten herfra dårlig. Beveger du deg litt rundt på toppen vil du kunne få utsikt i alle retninger.

Lengde

Tur/retur ca. 12 km. Stien er blå-merket og skiltet ved kryssende veier m.m. Se kart i brosjyren: rød stiplet linje er «Finnevegen».

Terreng

Hvilestein langs FinnevegenFin tur i lett terreng. Du kan hvile på "hvilesteinen" langs ruta. Der hvilte de som gikk langs Finneveien med tunge bør.

Parkering

Start fra Skasenden: Finnevegen er merket med skilt fra fylkesvei 201, ca. 500 m fra Kirkenær i Skasenden. Her er det ikke parkering rett ved stien. Det anbefales å parkere ved parkeringsplass mellom fylkesveien og Finnskogen Villmarksenter. Gå langs riksveien noen hundre meter før stien går opp. 
Du kan også gå turen fra Vollstadvika. Godt merket sti.

Tavle nr. 6: HvilesteinenStart fra Svullrya: Parker ved Finnetunet og gå vestover på gangvei ca. 200 m, ta av til høyre (Storbergsveien). Følge denne veien ca. 800 m til Finnevegen er skiltet opp til venstre.
Du kan også parkere på ”Tomta” (ved Rotna bru) - gå ca. 800 m langs Storbergsveien til Finnevegen er skiltet opp til venstre.

Annet

Hele turen er godt formidlet i bok av Bjørn Ottesen: "Finnvegen, skogen og menneskene" (2011).

Åsta Holth har også skrevet om historiene knyttet til Finnevegen."[Finnevegen] smyg seg som en orm i lyngen, gjennom hundre på hundre av år er den sliten ned som ei renne i grunnen", skriver hun.

Det er protokoll i postkasse på ”toppen” hvor du kan registrere din deltagelse.

Andre turforslag

Brosjyre

Last ned brosjyre om Finnevegen her (PDF, 3MB)

Kart kan også hentes her:

  • Servicetorget Grue kommune
  • Kirkenær Sportsforretning
  • Finnskogen Turist- og Villmarksenter
  • Skaslien Gjestgiveri (turistinformasjon)
  • Finnskogen Kro og Motell (turistinformasjon) 

Brutjernet Fotograf: Terje Tønnessen.