Informasjonsskriv fra Kommunedirektør 25.04.2023 (PDF, 427KB)

Mange innbyggere på Grue vestside, Gotland og Skulstad har hatt spørsmål vedrørende fiberutbyggingen og kostnader og underskrevet på et felles brev til Grue kommune. Kommunedirektør har svart brevskriverne på de spørsmålene som er stilt og Grue kommune velger å publisere svaret på kommunens hjemmeside for å nå ut med informasjonen til så mange som mulig i prosjektområdet for fiberutbyggingen på Grue vestside.
 

Link til svarbrevet:Svar fra kommunedirektør (PDF, 133KB)


Nå nærmer vi oss 90 % fiberdekning til husstander i Grue. Telenor bygger fiber til over 500 husstander i Grue vestside prosjektet. Tidligere har Telenor bygd fiber til over 1600 eneboliger i Grue.

Over 80 husstander på Grue vestside er nå tilkoblet fiber. Dette er husstander som har kabelgrøft hele veien frem til husvegg. All graving er nå fullført og hele prosjektet vil være fullført i løpet av februar 2022. Dessverre er resterende husstander i prosjektet avhengig av å trekke fiber på stolper tilhørende tredjepart.

Telenor som utbygger har ikke fått svar på søknad om bruk av disse stolpene enda, derfor vil det bli forsinkelser på de resterende husstandene på Grue vestside. Når Telenor har fått svar på søknad om bruk av stolper vil de sende ut brev til kundene og informere om dato for levering av fiber.

I tilleggsområdet Gotland har 80% av husstandene nå fått installert fiber. I Skulstadvegen og på Skulstadmoen blir det imidlertid forsinkelser på grunn av manglende avtale med tredjepart som er eier av stolpene. Også disse kundene vil få brev fra Telenor med informasjon om leveringsdato da det foreligger.

Fiber er alternativ til fasttelefon

Telenor har tidligere varslet om nedleggelse av telefonsentraler i hele landet. Fra 15.12.2022 vil det ikke lenger være telefonsentraler i Grue, og sentralen på Refset legges ned. Alternativet etter dette blir mobilt bredbånd eller fiber.

Støtte til utbygging

Grue kommune støtter utbygging av høyhastighetsbredbånd på Grue vestside med over 2,5 millioner kroner. I tillegg støtter nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Eidsivas Nettinvesteringsfond og Innlandet Fylkeskommune utbyggingen med nesten fem millioner kroner.

Avtale om egenandel

På grunn av lengre avstand mellom husene på Grue vestside og grunnforhold må innbyggeren påberegne en egenandel. Egenandelen pr husstand på Grue vestside er satt til 9.900 kroner og er en engangssum som innbetales til kommunen.

Grue kommune håper så mange som mulig av husstandene på Grue vestside nå melder sin interesse og velger å inngå vedlagt avtale så raskt som mulig:

Signerte avtaler kan sendes/leveres i servicetorget i Grue rådhus.

 

Hytteeiere på Grue vestside

Fiber til Grue vestside er under prosjektering

Grue kommune ønsker at interesserte hytteeiere i det aktuelle området, fyller ut egenandelsskjemaet slik at vi kan formidle interessen til Telenor. Det er fortsatt noe usikkert om hytter i fiberutbyggingsområdet kan inkluderes i utbyggingen.

Gjelder prosjektet din husstand?

Hvis du er usikker på om dette gjelder din bolig, kan du sjekke i dette kartet. Husstander innenfor det mørkeblå området på kartet er nå under utbygging. De lyseblå områdene er under vurdering:

https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

Kommunen har fått tilskudd fra Staten (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom) for utbygging av disse områdene.

Grendekontakter

Alle grunnkretsene på Grue vestside har minst en grendekontakt. Følgende personer er registrert som grendekontakter:

 • Skjelmerud krets: Arne Martin Skyrud
 • Nesskogen krets: Atle Svendsrud
 • Jaren Krets: Pål Snapa og Cato Bonsak
 • Risberget krets: Vidar Martinsen og Ivan Holen
 • Bjørke krets: Øystein Bjerke, Thea Marie Syvderud, Kristin Bergsløkken, Hans Terje Nesbråten og Knut Henriksen

Offentlig utbygging

Det lyses hvert år ut Nkom-midler til utbygging av bredbånd i spredtbygde strøk hvor det mangler grunnleggende bredbåndsdekning. Dette gjelder der nedlastingshastigheten er under 10 Mbit/s.

Utbygging Grinder, Tjura og Namnå

 • I Øvre Grue er utbyggingen fullført.
 • Grinder sentrum er ferdig utbygd av Telenor og Eidsiva.
 • Tjura, Grinder og Bergesiden-prosjektet er ferdig utbygd

Kampanjepris

Kunder i OT Grue vestside (inkludert Bruvegen og Prestgardsgutua) betaler følgende kampanjepris:

 • Kampanjepris for fiber og TV: 0,- i etablering (+149,- i frakt av utstyr) og kr 799,- i pris per mnd i 12 måneder.

Utstyr og tjenester som følger med i kampanjeperioden i 2021:

 • Wifi ruter og T-We boks II til kr 0 i 12 måneder.
 • Montørhjelp: Montørhjelp til kr 0.
 • Montøren hjelper deg å koble opp alt utstyr som følger med bestillingen og tester at internett, tv og wifi-forbindelser fungerer.
 • Etablering til kr 0: I etableringen inngår fremføring av fiber inn til bolig eller tomt, oppsett av fiberboks og kabling fram til WIFI ruter/T-We boks.

Graving på egen tomt

Fiberlinjen vil enten graves ned eller trekkes mellom stolper i luften inn til boligen. Der det ikke er luftstrekk i dag må du selv grave ned røret på din egen tomt for fremføring av fiberkabelen inn til boligen din.

Et bruddgebyr vil påløpe om du ønsker å si opp før bindingstiden har utløpt

Dette er tilbud abonnentene vil få ved bestilling via dørselgere nå i ettertid. Vær oppmerksom på at Telenor kundeservice kan tilby en høyere pris om dere bestiller via kundeservice eller på nett og ikke via selgerne nå eller i fremtiden. Vi anbefaler derfor å kontakte en av selgerne som har gått rundt, for å sikre en best mulig etableringspris og 12 måneders kampanjepris på fiber og TV.

Kommersiell utbygging

I områder hvor det er tett befolket og lønnsomt for kommersiell utbygging, har Telenor og Eidsiva Bredbånd gjennomført egne prosjekter for å gi tilbud om bredbånd. Dette har skjedd på Namnå, Grinder og Kirkenær.

I Svullrya vurderer HomeNet utbygging: https://www.homenet.no/innlandet/

Grue kommune er ikke involvert i disse prosjektene.

Bredbånd på bygda

Grue er også med i et EU-prosjekt om utbygging av bredbånd på bygda. Du kan lese mer om prosjektet her: https://northsearegion.eu/cora/what-we-do