Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Kontaktinformasjon

Overføring av oppgaver

SkatteoppkreverOppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet:

  • Innkreving av restskatt
  • Skatt til gode 
  • Tilleggsforskudd
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Motregning
  • Utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • Skatteattester
  • Konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten.

Kommunens rolle heretter blir kun ansvar for innkreving av kommunale krav.