Helse- og miljøkonsulent Jenny Thorkildsen oppfordrer deg til å besøke flere badeplasser i regionen denne sommeren.

Jeg håper at folk i distriktet utforsker badeplassene! Det er viktig å skape gode barndomsminner og tilhørighet til de flotte badestedene som vi har her i distriktet, sier Jenny Thorkildsen i Miljørettet helsevern.

Hver sommer reiser hun rundt på badeplasser i Kongsvingerregionen og tester kvaliteten på badevannet

Oversikt over badeplasser i Grue kommune

Badeplasser i Grue       Kvalitet
Hukusjøen God
Frysjøen God
Skasen, Finnskogen Turist- og Villmarksenter God
Rotbergsjøen God
Rotna  God
Røgden God
Svullryatjernet God
Skulstadholmen, Glomma God

Badevannskvalitet

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utifra innhold av tarmbakterier. Badevannskvaliteten defineres med verdiene god, mindre god og ikke akseptabelt.

Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Måling God Mindre god Ikke akseptabel
(TBK)/100 ml/e-coli
Intestinale enterokokker(IE)/100 ml
<100 100-1000 >1000

Svømmekløe

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt.

Alger

Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.

Herlig bad i Skasenden!

Vi ønsker god badesommer!