Resultater fra innbyggerundersøkelsen i Grue kommune 2022

Grue kommune og Distriktssenteret vil gjerne sende en stor takk til alle som tok seg tid til å delta i spørreundersøkelsen om bærekraftig samfunnsutvikling i Grue!

I Grue var det totalt 465 personer som svarte på undersøkelsen, og resultatene gir mye nyttig informasjon om hva innbyggerne mener er viktig for å skape livskraftige lokalsamfunn i fremtiden.

Grue kommune vil gjennomgå resultatene på ulike måter, og bruke disse i samfunns-utviklingsarbeidet i kommunen. Vi ønsker blant annet å arbeide for å få et stort engasjement og god involvering når vi nå skal gå i gang med å revidere kommuneplanens arealdel.

Her finner du en generell rapport fra innbyggerundersøkelsen resultatene fra Grue:  

Rapport fra brukerundersøkelsen (PDF, 2MB)

Vi tar gjerne imot innspill og tanker om brukerundersøkelsen.

Disse kan sendes til anita.saethre.goplen@grue.kommune.no , eller til

postadresse: Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær 

Resultatene fra undersøkelsen har også stor verdi i Distriktssenteret sitt arbeid med å utvikle kunnskap om hvordan distriktskommuner arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling.

Til innbyggerne i Grue kommune

Grue kommune arbeider målrettet og aktivt for å bidra til et livskraftig og levende lokalsamfunn hvor folk i alle aldre trives, hvor næringslivet har gode livsvilkår med rom for innovasjon og utvikling, og hvor naturressursene ivaretas på en måte som sikrer natur- og miljøverdiene.  Som grunnlag for kommunens arbeid ligger en ambisjon om å sikre et bærekraftig samfunn for kommende generasjoner.

I et livskraftig og levende lokalsamfunn er det rom for å leve fullverdige og gode liv, bli inkludert i sosiale felleskap, og få muligheter til å bidra. Et livskraftig og levende lokalsamfunn gir også rom for gode opplevelser med kulturaktiviteter, i naturen eller på sosiale møteplasser.

For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende å få kjennskap til innbyggernes opplevelse av å bo i kommunen. Vi inviterer derfor alle innbyggere og hytteinnbyggere som er 13 år og eldre til å svare på en innbyggerundersøkelse for å få deres mening om hva som er viktig for å skape et livskraftig og levende lokalsamfunn med bærekraft for framtida.  

Anonym undersøkelse

Denne undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Distriktssenteret og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Svarene som kommer inn vil være til stor nytte for prosjekter knyttet både til lokal og nasjonal samfunnsutvikling. Resultatene fra undersøkelsen vil bli gjort tilgjenglig på nettsidene til kommunen. 

Undersøkelsen er helt anonym. Det tar ca. 15 - 20 minutt å svare, avhengig av hvor mye du ønsker å skrive i valgfrie felt. Svarene blir lagret underveis, så dine innspill blir registrert selv om du ikke rekker å gjennomføre hele undersøkelsen. 

Hytte/fritidsbolig

Bor du ikke i kommunen, men har hytte/fritidsbolig, er du også hjertelig velkommen til å svare. Da kan du krysse av for deltidsinnbygger i starten av undersøkelsen, krysse av for den kommunen du har hytte i og svare på spørsmålene med utgangspunkt i denne kommunen.  

Undersøkelsen er tilgjengelig ut mars 2022

Lenke til undersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=SPDL827XUKC1

Ordfører Rune Grenberg