Søknadsskjemaer

Serveringsbevilling

Ønsker du å starte eller drive et serveringssted så må du skaffe deg en serveringsbevilling. Dette gjør du ved å søke om serveringsbevilling. I søknaden må du ha med følgende dokumentasjon:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av serveringsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått etablererprøve

Her kan du søke om serveringsbevilling (PDF, 305KB)
Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Salg og servering på arrangementer

Når det er arrangementer i kommunen med matsalg etc. som ikke er i egen drift med fast serveringsbevilling, ber vi om at dette registreres.

Det som skal registreres er mobile salgsvogner og/eller serveringsstasjoner/boder som serverer mat som umiddelbart kan fortæres på stedet (pølser, is, vafler og lignende).

Meldeskjema for salg og servering av mat på arrangementer o.l.

Skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet må du ha en skjenkebevilling. Du må levere en søknad for å få skjenkebevilling, og før du søker må du innhente følgende informasjon:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av skjenkebevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Her kan du søke om skjenkebevilling (PDF, 353KB)
Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Enkeltanledning/ambulerende

Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et:

 • Åpent arrangement (Enkeltanledning)
 • Lukket selskap (Ambulerende)

Her kan du søke om ambulerende/enkeltanledning (digitalt skjema som krever innlogging med ID-porten)
For en enkeltanledning tar vi kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn det du oppgir i søknaden. Forventet saksbehandlingstid er minst 4 uker.

Salgsbevilling

Driver du eller ønsker du å selge alkohol i din butikk, må du ha salgsbevilling. Her må du innhente følgende informasjon før du søker:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av salgsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det.
 4. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel).
 5. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Her kan du søke om salgsbevilling (PDF, 315KB)
Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Salg av tobakk

Dersom du ønsker å selge tobakk må du registere deg i tobakksalgsregisteret.
Her kan du registrere deg i Tobakksalgsregisteret

Kunnskapsprøve

 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven.
 • Hvis serveringsstedet har alkoholservering, må to ansvarlige bestå kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
 • En matbutikk med alkoholutsalg må ha to ansvarlige som har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
 • Hvis du søker om skjenkebevilling for en enkeltanledning kreves det ikke kunnskapsprøve i forkant.

Grue kommune har inngått en avtale med Kongsvinger kommune om å tilby kunnskapsprøven. Prøven kan du avlegge på tirsdager på servicetorget i Kongsvinger rådhus, send en e-post til servicetorget i Kongsvinger for å avtale tid.

Priser

Beregningsgrunnlagt er nærmere regulert i alkoholforskriftens kap. 6. For ambulerende bevillinger er gebyrsatsen hjemlet i alkoholforskriftens § 6-2, 3 ledd. For enkeltanledning er det fastsatte gebyrer jf. Alkoholpolitiske retningslinjer i Grue kommune.

 • Serveringsbevilling er gratis.
 • Fast bevilling koster minimum 1.850,- pr år for salgsbevilling og 5.800,- pr år for skjenkebevilling.
 • Skjenkebevilling for en enkeltanledning koster fra kr 500,- avhengig av størrelsen på arrangementet.
 • Ambulerende bevilling koster inntil kr 420,- pr. arrangement.
 • Tilsynsgebyr for tobakksbevilling koster kr 4.580,- pr år.
 • Kunnskapsprøve koster kr 400,- pr gang.
 • Kunnskapsprøven betaler du når du avlegger prøven.
 • Vi fakturerer gebyr for skjenkebevilling for en enkeltanledning i etterkant.
 • Vi fakturerer gebyr for faste bevillinger og tobakksgebyr én gang i året, anslagsvis 2. kvartal.

Prisene gjelder fra 1. januar 2023

Hvem vurderer søknaden din?

Når du søker kommunen om bevilling har vi samarbeidspartnere som vi rådfører oss med for å ta gode beslutninger, som for eksempel brannvesenet, politiet, mattilsynet, sosialtjenesten, kommuneoverlegen og kommunalteknisk avdeling.